14 septembrie 2018

INVITAȚIE

la Evenimentul de Dialog între Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova și organizațiile societății civile cu privire la implementarea Agendei 2030 prin prisma de gen.

În numele organizatorilor evenimentului – Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova în parteneriat cu Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională „Viață fără violență în familie” și Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor (UN Women) cu suportul financiar al Guvernului Suediei – suntem onorați să Vă invităm pentru participare la Evenimentul de Dialog între Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova și organizațiile societății civile cu privire la implementarea Agendei 2030 prin prisma de gen.

În contextul aderării Republicii Moldova la Agenda 2030, asumându-și angajamente complexe de implementare a ODD-lor, Guvernul, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a depus eforturi semnificative în Naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile și a indicatorilor aferenți, elaborarea proiectului SND „Moldova 2030” și adoptarea unor acte normative intru asigurarea „de facto” a egalității de gen.

Totodată, în pofida rezultatelor pozitive, constatăm unele deficiențe în valorificarea dimensiunii de gen în implementarea ODD-lor în Moldova, funcționalitatea insuficientă a mecanismului instituțional în domeniul egalității de gen, persistența cazurilor de discriminare în bază de gen.

La fel, la 10 ani (septembrie 2018) de la intrarea în vigoare a Legii nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie constatăm progrese, dar și lacune în implementarea acesteia.

Evenimentul va avea loc în data de 20 septembrie, cu începere de la ora 9:00, Palatul Republicii (or. Chișinău, str. Maria Cebotari 16, intrarea de pe str. N. Iorga).

 

Cu respect,

Vitalie Meșter, Președintele Platformei pentru Egalitate de Gen

Valentina Bodrug-Lungu, Vice președinta Platformei pentru Egalitate de Gen

Veronica Teleucă, Coordonatoarea Coaliției Naționale „Viață fără violență în familie”

Scrie un comentariu