Asociația Obștească Gender-Centru din Republica Moldova, în calitate de organizație gazdă a Platformei pentru Egalitatea de Gen, implementează până în aprilie 2022 un proiect care vizează creșterea egalității de șanse fără sexism în Republica Moldova și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor în privința combaterii discursului sexist, discriminării bazate pe gen și violenței împotriva femeilor în alegeri. Acest proiect este realizat cu sprijinul Uniunii Europene/Consiliul Europei în cadrul Programului de parteneriat pentru o bună guvernare și al proiectului regional „Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, discursului instigator la ură și crimelor motivate de ură în Parteneriatul Estic”.

Organizația Gender-Centru:

  1. Va consolida capacitățile și cunoștințele a până la 300 de femei din sectorul politic privind discursul sexist, violența împotriva femeilor în alegeri și raportarea unor astfel de incidente pe platforma www.gender.monitor.md;
  2. va elabora două tipuri de infografice despre 1) discursul sexist și platforma online www.gender.monitor.md și 2) despre mesajele, reducerile și reclamele sexiste emise în cadrul Zilei Internaționale a Femeii;
  3. Va creșterea conștientizarea comunitară cu privire la discursul sexist și la violența împotriva femeilor la alegeri în cadrul Festivalului din luna martie;
  4. Va crește conștientizarea comunitară cu privire la mesajele și reclamele sexiste distribuite de entități publice și private în cadrul Zilei Internaționale a Femeii;
  5. Va stabili o colaborare între Platforma Egalității de Gen și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (Consiliul Egalității).

Discursul instigator la ură este răspândit în Republica Moldova și contribuie direct la perpetuarea discriminării pe orice motiv. Femeile sunt unul dintre cele mai afectate grupuri de discursul instigator la ură, construit în special pe atitudinile sexiste, utilizarea stereotipurilor și a prejudecăților de gen și a clișeelor legate de rolurile sociale ale femeilor în societate. Activitățile din cadrul acestui proiect urmăresc creșterea gradului de conștientizare a societății în general pentru a lua o poziție în combaterea discursului sexist, a discriminării pe criterii de gen și a violenței împotriva femeilor.

Acest proiect este unul dintre cele șase proiecte antidiscriminare ale societății civile susținute de Uniunea Europeană/Consiliul Europei în Armenia, Republica Moldova și Ucraina, proiecte care vizează creșterea accesului la justiție pentru grupurile care suferă de discriminare, discurs instigator la ură și infracțiuni motivate de ură.


Această activitate este implementată în cadrul proiectului regional „Consolidarea accesului la justiție al victimelor discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursului instigator la ură în Parteneriatul Estic”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europeii în cadrul Parteneriatului pentru o bună guvernare, faza II.

Scrie un comentariu