Toate persoanele se nasc libere și egale în drepturi, indiferent de rasă, etnie, vârstă, gen, religie, orientare sexuală, etc. Chiar dacă documentele internaționale și naționale recunosc acest fapt, în realitate, în fiecare secundă, o persoană este discriminată pe baza unuia sau mai multor criterii. Una dintre formele cel mai des întâlnite este discriminarea pe criteriu de gen sau discriminarea femeilor pentru faptul că sunt femei.

Pornind de la această premisă, UN Women a creat un Ghid pe înțelesul tuturor despre egalitatea de gen în Moldova. Acest Ghid prezintă și explică noțiunile și conceptele-cheie privind egalitatea de gen și discriminarea femeilor, cum au evoluat drepturile femeilor și care este situația actuală în Republica Moldova, precum și soluții pentru reducerea stereotipurilor de gen și asigurarea egalității dintre femei și bărbați.

Constituția Republicii Moldova spune că „în Republica Moldova, femeile și bărbații beneficiază de drepturi și libertăți egale, fiindu-le garantate și șanse egale pentru exercitarea lor”.

Deși Constituția specifică că femeiele se bucură de aceleași drepturi ca și bărbații, în realitate, din cauza stereotipurilor existente în societate, există inegalități între femei și bărbați, începând de la accesul pe piața muncii, câștigurile salariale, reprezentarea femeilor în forurile decizionale, etc. Principiile egalității de gen promovează idea că fiecare persoană, indiferent de gen, poate să-și urmeze visul fără să audă replici de tipul „aceasta nu e o treabă pentru femei/bărbați”.

Formele grave de discriminare ale femeilor sunt hărțuirea sexuală, violența psihologică, fizică, economică, violența sexuală, traficul de femei, prostituția și altele.

Ghidul ne oferă și câțiva pași pe care fiecare dintre noi i-ar putea urma pentru a promova egalitatea de gen în cadrul comunităților noastre:

  1. Identifică o arie a egalității de gen în care dorești să te implici (eliminarea violenței împotriva femeilor; implicarea bărbaților în creșterea copiilor; abilitarea economică a femeilor, etc);
  2. Scrie 3 activități/acțiuni pe care le poți face personal, în acest domeniu;
  3. Împărtășește experiența, emoțiile trăite și cunoștințele dobândite pe care le-ai avut cu prietenii și familia.

Sursa informației: Egalitatea de gen în Moldova. Ghid pe înțelesul tuturor, Chișinău 2019.

Ghidul a fost elaborat de către UN Women și finanțat de Suedia.

Poți descărca Ghidul aici.

 

Scrie un comentariu