Astăzi, 5 octombrie, se sărbătorește Ziua profesorului!

Apreciem eforturile depuse ale profesorilor din Republica Moldova pentru dedicarea de timp și suflet în educația elevilor. În contextul educației, amintim despre promovarea echității de gen și a șanselor egale la toate disciplinele din instituțiile de învățământ.

Asigurarea echității de gen și a egalității de șanse a devenit unul dintre dezideratele majore ale timpului, chiar dacă instituțiile principale de socializare a individului (familia, școala de toate nivelurile, mass-media etc.) vehiculează în continuare valori și principii tributare culturii patriarhale. Fiind un concept nou, în mare parte necunoscut în societatea noastră, principiul echității de gen și acordării șanselor egale este neglijat în mai multe domenii, subapreciindu-i-se impactul social.

Pentru a realiza cu succes respectivul deziderat în societate, este foarte important să se promoveze integrarea lui eficientă în procesul de învățămînt, prin aceasta asigurîndu-se implementarea unor politici educaționale de gen. Pentru a cunoaște mai multă informație despre șanse egale între femei și bărbați, faceți cunoștință cu „Educație pentru Echitate de Gen și Șanse Egale” Auxiliar Didactic pentru Profesori și Elevi.

Sursa: www.prodidactica.md

 

Scrie un comentariu