A doua întâlnire la nivel înalt a Parteneriatului Global pentru Eficacitatea Dezvoltării (GPEDC) va avea loc în Nairobi, Kenya. Evenimentul, găzduit de către Guvernul din Kenya, se va desfășura în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2016 și va întruni peste 2 mii de participanți, din toate regiunile globului.

Ținând cont de faptul că Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă necesită mobilizare și utilizare eficientă a tuturor tipurilor de resurse de dezvoltare, GPEDC oferă o platformă unică pentru a maximiza eficiența eforturilor de dezvoltare de către toți actorii implicați, pentru a oferi rezultate de lungă durată. Acest parteneriat susține și asigură responsabilitatea pentru punerea în aplicare a principiilor comune și angajamentelor diferențiate la nivel politic, asumate de către părțile implicate în proces.

Prin intermediul platformei sale unice, formată din reprezentanți la cel mai înalt nivel, GPEDC oferă sprijin practic, ghidare și schimb de informații cu scopul de a stimula impactul asupra dezvoltări. Parteneriatul este orientat asupra rezultatelor, transparenței și responsabilității reciproce.

GPEDC urmărește progresele înregistrate pe parcursul punerii în aplicare a angajamentelor de la Busan 2011, prin intermediului unui cadru de monitorizare format din 10 indicatori. Acești indicatori sunt concentrați asupra consolidării instituțiilor din țările în curs de dezvoltare, creșterea transparenței și previzibilității cooperării pentru dezvoltare, consolidarea egalității de gen, precum și sprijinirea unei implicări mai mari a societății civile, a parlamentelor și a sectorului privat în eforturile de dezvoltare. Cadrul de monitorizare este în curs de redefinire, pentru a putea să reflecte deplin Agenda 2030 și a reuși să contribuie cât mai eficient la revizuirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nr 5 și nr 17.

Printre cele mai importante aspecte care urmează a fi discutate la întrunire se numără:

  1. Efectuarea unui bilanț al punerii în aplicare a principiilor și angajamentelor privind eficacitatea dezvoltării la nivel global;
  2. Crearea unui spațiu de învățare în domeniul eficacității dezvoltării, în cadrul căruia vor fi prezentate exemple de succes din diferite țări;
  3. Identificarea unei abordări mai inovatoare pentru dezvoltarea durabilă, care să fie puse în aplicare la cel mai înalt nivel;
  4. Poziționarea GPEDC pentru a contribui efectiv la punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Agendei de acțiuni de la Addis Abeba.

La eveniment participă Antonița Fonari, Reprzentanta regiunii non-UE (Sub-regiunea Marea Neagra si Sub-regiunea Balcani) al Parteneriatului pentru Eficacitatea Dezvoltării; Irina Lupu, Coordonatoare FOND și Secretariatul Sub-regiunilor UE și non-UE. Din Republica Moldova a fost selectat să participle la eveniment Sergiu Ostaf, Director la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului.

Delegația oficială a R. Moldova este alcătuită din Viceprim-ministru Octavian Calmîc, Ministru al Economiei; Cristina Gangan, Consultantă principală în cadrul Direcției Monitorizare și Evaluare, Cancelaria de Stat.

Parteneriatul Global pentru Eficacitatea Dezvoltării a fost instituit în cadul celui de al patrulea Forum privind Eficacitatea Ajutorului de la Busan în 2011 și a intrat în vigoare în 2012. Acesta reunește guverne, organizații bilaterale și multilaterale, societatea civilă, reprezentanți ai parlamentelor și sectorul privat. Toți acești actori și-au antrenat eforturile comune cu scopul de eficiența cooperarea în eficacitatea dezvoltării.

Sursa: http://www.consiliulong.md/

Pentru mai multe detalii despre parteneriat și eveniment puteți accesa www.effectivecooperation.org 

Scrie un comentariu