Pe 30 noiembrie 2016, Platforma Comună de Dialog a Deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova și Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie” au organizat discuția publică ”10 ani uniți împotriva violenței!”

Evenimentul a reunit parteneri din sectorul guvernamental – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, membri ai Coaliţiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei, parteneri de dezvoltare, autorităţi publice locale şi societatea civilă, inclusiv supraviețuitoare a violenței domestice.

Scopul discuției publice a fost sensibilizarea autorităților în vederea consolidării eforturilor comune, ținând cont de realizările și provocările în domeniul violenței în familie și față de femei. Totodată, partenerii de dezvoltare au subliniat importanța asumării angajamentului public de a promova proiectul de lege privind semnarea și ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) de Parlamentul Republicii Moldova.

La eveniment a fost prezentat angajamentul Platformei deputatelor întru susținerea și promovarea semnării și ratificării de Republica Moldova a Convenției de la Istanbul. (textul angajamentului îl găsiți aici )

Discuția publică s-a desfășurat în cadrul Campaniei naționale “16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” și a fost organizată de Platforma comună de deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu Coaliția națională ”Viața fără violență în familie” cu susținerea Programului „Consolidarea guvernanței parlamentare în Republica Moldova” implementat de PNUD, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Discuția Publică o puteți privi aici

Photo credit: parlament.md  sursa info:curentul.md

Scrie un comentariu