11 decembrie 2017

Către:

Prim Ministrul Pavel Filip

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Stela Grigoraș

 DECLARAȚIE

Prin prezenta, membrii și membrele Platformei pentru Egalitate de Gen, precum și alte grupuri de cetățeni și activiști civici doresc să-și exprime dezacordul cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-Xv din 29 martie 2003, prin care se propune abrogarea zilelor de 8 martie și 1 mai ca zile de sărbătoare nelucrătoare, dar și cu argumentele aduse în sprijinul acestei măsuri în Nota informativă la acest proiect.

Constatăm cu dezamăgire că propunerea de a exclude 8 martie din lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare este întemeiată pe o justificare neadecvată care ignoră semnificația istorică a acestei zile și relevanța sa actuală. Ziua de 8 martie este Ziua Internațională a Femeilor și este sărbătorită în Republica Moldova anume sub această egidă. Ziua de 8 martie a devenit sărbătoare ca rezultat al luptei femeilor pentru recunoașterea drepturilor acestora. Declararea zilei de 8 martie ca Zi Internațională a Femeilor a fost inspirată de acțiunea de protest a femeilor muncitoare din orașul New York care au ieșit în stradă pe 28 februarie, anul 1909 pentru a cere condiții de muncă mai bune și salarii echitabile. Astfel, în anul 1910, la cea de a doua Conferință Internațională a Femeilor Socialiste care a avut loc la Copenhaga, Danemarca, inspirate de manifestarea de la New York, participantele de la conferință au propus stabilirea zilei de 8 martie ca Zi Internațională a Femeilor cu scopul de a promova lupta pentru drepturile femeilor, inclusiv sufragiul femeilor (dreptul de vot), care era negat atunci în toate țările europene. În anul 1911, Ziua Internațională a Femeilor a fost celebrată pentru prima dată de către peste un milion de oameni în țări precum Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Din 1975, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a stabilit Ziua Internațională a Femeilor pe 8 martie și în fiecare an această zi este celebrată la scară internațională cu tematici. Bunăoară, tematica de anul acesta a fost Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030.

Invocarea faptului că ziua de 8 martie este celebrată doar în statele foste republici sovietice și nu e celebrată în niciun stat al Uniunii Europene (UE) reprezintă un argument fals pentru a solicita eliminarea acestei zile din lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare. După cum am menționat mai sus, ziua de 8 martie este o sărbătoare internațională care are scopul să celebreze lupta femeilor pentru drepturile lor și munca care trebuie încă depusă pentru a atinge egalitatea de gen pe deplin, inclusiv în Republica Moldova. Mai mult, noi, ca cetățeni ai RM, ar trebui să ne cunoaștem istoria, s-o analizăm critic și să ne-o asumăm. Trecutul sovietic este parte componentă a istoriei Republicii Moldova, care nu poate fi ignorat sau eliminat peste noapte. Faptul că ziua de 8 martie a fost celebrată în perioada sovietică și noi am continuat s-o celebrăm după obținerea independenței, în timp ce alte state au renunțat la partea oficială a acestei zile nu anulează importanța și semnificația istorică a ei. Alinierea la standardele Uniunii Europene nu presupune renunțarea la propria istorie și la specificitățile care ne definesc ca țară și regiune, atât din punct de vedere istoric, cât și în prezent.

Menționăm că ziua de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii nu poate fi o zi de sărbătoare lucrătoare, așa cum aceasta contravine principiului de bază pentru existența acestei zile. Ziua Internațională a Muncii este celebrată peste tot în lume ca zi de sărbătoare nelucrătoare, așa cum muncitorii și muncitoarele lucrează anul împrejur și au luptat să obțină o zi nelucrătoare care le permite să-și celebreze munca în afara câmpului de muncă. La fel ca și 8 martie, ziua de 1 mai este o zi de importanță istorică care tradițional a fost o zi nelucrătoare.

Reiterăm faptul că aceste două zile, 8 martie și 1 mai sunt zile internaționale, celebrate în diverse țări cu scopul de a promova o istorie bogată a luptelor pentru drepturile femeilor și drepturile muncitorilor și care au fost stabilite încă de la început ca zile de sărbătoare nelucrătoare.

În acest context, solicităm:

Păstrarea zilei de 8 martie ca zi de sărbătoare nelucrătoare.

Păstrarea zilei de 1 mai ca zi de sărbătoare nelucrătoare.

Semnatarii/ele:

 Victoria Apostol, Activistă civică, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Ana Gurău, Activistă civică, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Alina, Andonache, Membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

Natalia Duminica, Activistă pentru drepturile persoanelor de etnie romă

Vitalie Sprînceană, Rețeaua Civică Urbană, redactor la Platzforma.md

Artiom Zavadovschi, Activist pentru drepturile persoanelor LGBT

Lilia Neneșcu, Coordonatoare de proiect la “Comunități active pentru democrație participativă în oraș”

Stella Uțica, Coordonatoare de Proiecte, Institutul de Politici Publice

Andrei Lutenco, Director de Programe, CPR Moldova

Maria Stratan, Coordonatoare de Proiecte, Institutul de Politici Publice

Nata Scobioală, Activistă civică, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Elena Sîrbu, Jurnalistă, activistă pentru drepturile persoanelor de etnie romă

Petru Negură, Sociolog, lector universitar, redactor Platzforma.md

Valentina Bodrug-Lungu, Președinta Gender-Centru

 

 

Scrie un comentariu