30.06.2017

   DECLARAŢIE

Cu privire la omiterea cotei minime de reprezentare a femeilor şi bărbaţilor din legea cu privire la Guvern.

În data de 30 iunie anul curent, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură legea cu privire la Guvern într-o nouă redacţie. Platforma pentru Egalitatea de Gen îşi exprimă profunda dezamăgire de faptul că în varianta nouă a legii, autorii au omis toate modificările introduse prin legea nr. 71 din 14.04.2016. Acestea se refereau în special la: (i) introducerea principiului egalităţii de gen în activitatea Guvernului; (ii) stabilirea drept direcţie prioritară de activitate a Guvernului, asigurarea integrării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în actele normative şi documentele de politici; (iii) respectarea unei cote minime de 40% de reprezentare a ambelor sexe la desemnarea şi aprobarea listei nominale a membrilor Guvernului.

Platforma pentru Egalitate de Gen nu susţine adoptarea proiectului de lege nr. 201 din 19.06.2017 fără prevederea expresă cu privire la cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la stabilirea listei candidaţilor la funcţia de membru al Guvernului. Adoptarea de către Parlament a acestui proiect de lege în varianta actuală va fi interpretată de către Platformă drept o încălcare gravă a propriilor angajamente asumate cu privire la egalitatea de gen şi asigurarea dezideratului de reprezentare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în funcţii decizionale.

Insistăm ca în lectura finală a proiectului de lege, să se regăsească prevederea cu privire la obligaţiunea cotei minime de 40% de reprezentare pentru ambele sexe în ceea ce priveşte lista membrilor Guvernului.