15.08.2017

Către:

Domnul Pavel Filip, Prim-Ministru al Republicii Moldova

                                                       Doamna Stela Grigoraș, Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 Domnul Iurie Ciocan, Directorul Centrului de Implementare a Reformelor

Cu privire la consolidarea cadrului instituțional pentru asigurarea egalității de gen în procesul de comasare a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu Ministerul Sănătății

În contextul aprobării de către Guvern a Structurii-tip și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, solicităm Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Centrului pentru Implementarea Reformelor, ca în procesul de elaborare a regulamentului de activitate și a structurii Ministerului să fie păstrată Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați și consolidate capacitățile instituționale ale acesteia.

Reiterăm faptul că crearea și fortificarea mecanismelor instituţionale specializate în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gen/ violenței în familie corespunde Recomandării CM/Rec(2007)17 cu privire la Standardele şi mecanismele de  asigurare a egalității de gen. Guvernul Republicii Moldova are obligațiunea de a fortifica mecanismul existent în contextul Recomandărilor Comitetului CEDAW adresat Republicii Moldova (2013).

Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”consideră că orice tentativă de a reduce efectivul funcționarilor din cadrul Direcției sau comasarea acesteia cu alte direcții va submina eforturile de asigurare a principiului de egalitate de gen în politicile și programele Guvernului și va constitui un obstacol serios pentru continuitatea implementării politicilor statului în acest domeniu. Realizările recente în domeniul promovării egalității de gen și prevenirii violenței în familie, precum și provocările cu care ne confruntăm, necesită o colaborare continuă şi coordonare riguroasă a eforturilor. Toate acestea vin să confirme necesitatea unei structuri specializate în cadrul Ministerului. O decizie în defavoarea Direcţiei, va fi una regretabilă și nu va fi susținută de către reprezentanții Platformei pentru Egalitate de Gen și a Coaliției Naționale „Viaţa fără Violenţă în Familie”.

Ne exprimăm deschiderea și speranța că în procesul de comasare a Ministerelor sus menționate, autoritățile competente vor consulta părțile interesate, inclusiv Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională. Suntem ferm convinși că reforma Guvernului nu poate avea drept rezultat subminarea sau lichidarea cadrului instituțional guvernamental pentru promovarea egalității de gen.

_______________________________________________________________________

Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă a 30 de ONG-uri și persoane fizice care au scopul de a contribui la promovarea egalității de gen în Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legal și asigurarea implementării adecvate a acestuia.

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”reprezintă o platformă neinstituționalizată, formată din 21 organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatori de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Membrii Coaliției sunt membri ai Consiliului  Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței și Comisiei Guvernamentale pentru Egalitate între Femei și Bărbați

Scrie un comentariu