La 29 septembrie 2017  participanții Conferinței de coordonare a societății civile pentru egalitate de gen au discutat subiecte legate de provocări și perspective în domeniul egalității de gen. În cadrul Conferinței a avut loc la cea de-a III-a reuniune a Platformei pentru Egalitatea de Gen (membrii şi susţinătorii acesteia) unde a fost adoptată următoarea Declaraţie:

Conştientizăm că doar graţie eforturilor conjugate şi susţinute ale societăţii civile a fost posibilă influienţarea democratică a decidenţilor pentru adoptarea de către autorităţile publice centrale a următoarelor reforme:

 • Adoptarea legii nr. 71 din 2016, care instituie cota minimă de 40% pentru ambele sexe în Guvern şi pe listele de candidaţi în Parlament, concediul paternal de 14 zile;
 • Adoptarea pachetului de acte legislative de combatere a violenţei în familie: legea nr. 196 din 2016;
 • Menținerea mecanismului instituțional pentru asigurarea egalității înte femei și bărbați.

Membrii Platformei pentru Egalitate de Gen și susținătorii acesteia constată:

 • Prevederile legii nr. 71 cu privire la cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe a fost ignorată în adoptarea legii cu privire la Guvern.
 • Legea nr. 201 din 28.07.2016 a substituit în legea presei la art. 4. sintagma egalitate de gen cu sintagma „persoane cu dizabilităţi”. Aceste carenţe necesită a fi remediate prin complementarea acestor criterii, nu prin substituţia unuia prin altul. O asemenea abordare nu contribuie la combaterea eficientă a discriminării.
 • Reprezentarea insuficientă a femeilor în organele de conducere ale partidelor politice şi îndeamnă partidele să adopte cota de 40% atât în birourile permanente cât şi în birourile naţionale şi să introducă cota minimă de reprezentare pentru ambele sexe în statutele partidelor;
 • Femeile continuă să fie discriminate în câmpul muncii, în accesul la bunuri şi servicii disponibile publicului, discriminare în realizarea dreptului la protecţie din partea legii precum şi cazuri multiple de instigare la discriminare faţă femei;
 • Salută implementarea pe parcursul anului 2016 a amendamentelor legislative cu privire la combaterea violenţei în familie prin aplicarea de către poliţie a peste 1000 de ordonanțe de restricţie; totodată solicită acţiuni susţinute şi coordonate pentru monitorizarea implementării legislaţiei în domeniul combaterii violenţei faţă de femei.

Platforma pentru Egalitate de Gen reiterează necesitatea consolidării platformei şi extinderea parteneriatelor prin:

 • valorificare experienței anterioare;
 • crearea unui mecanism de încurajare a implicării ONG-urilor regionale și locale în activități în proces de implementare;
 • stabilirea parteneriatelor cu platforme de organizații din domeniul protecției familiei și copilului, persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilități, organizații de tineret;
 • excluderea terminologiei care perpetuiază steriotipurile de gen în cadrul materialelor informative, promoționale, cercetări etc.;
 • solidarizarea organizaţiilor neguvernamentale pentru toate cauzele de interes public, inclusiv pe dimensiunea egalităţii de gen;
 • solidarizarea femeilor și bărbaților candidate/candidați pentru a combate orice formă de discriminare faţă de femei, căci doar prin eforturi conjugate putem reuşi.

p70929-130053p70929-153028

p70929-130128p70929-130010

p70929-145336p70929-142623

Scrie un comentariu