Pe data de 3 aprilie 2020 începând cu ora 11.00 va avea loc sesiunea de Consultări subregionale pentru combaterea COVID-19 în Europa (online). Evenimentul este organizat de oficiul regional UN Women și Grupul regional consultativ al societății civile.
Consultările subregionale au următoarele obiective:

 • Întrunirea reprezentanților/reprezentantelor organizațiilor societății civile (OSC) pentru a
  discuta despre provocări și priorități privind răspunsul la COVID-19 din perspectiva de gen și
  necesitățile celor rămași în urmă (lucrători informali, persoane cu dizabilități, persoane migrante
  și refugiate, HIV-pozitiv ș.a.) și posibile acțiuni comune de abordare a acestora;
 • Schimbul de experiență, expertiză și idei în diferite țări;
 • Dezvoltarea unui document de poziție comună cu mesaje cheie pentru abordarea guvernelor și
  partenerilor de dezvoltare internațională și sugerarea de acțiuni cheie specifice subregiunii care
  trebuie puse în aplicare oferind un răspuns eficient.

Participanții/participantele sunt încurajați să pregătească informații succinte cu privire la situația și
provocările la răspunsul COVID-19 specifice din țară, bazate pe date și dovezi, în special abordând
problemele care afectează femeile și fetele, precum:

 • Incidența VBG și creșterea posibilă a acesteia
 • Pierderea potențială a veniturilor femeilor din sectorul informal, a femeilor antreprenoare,
  lucrătoarelor migrante, lucrătoarelor casnice etc.
 • Povara adițională a îngrijirii neplătite și a muncii casnice
 • Impactul asupra femeilor asistente medicale și sociale etc.
 • Dacă Guvernele au elaborat planuri naționale de răspuns pentru situația creată și implicat în
  proces OSC.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți/reprezentante a societății civile, activiști/activiste
din țările Parteneriatului Estic.
Platforma pentru Egalitate de Gen vine să contribuie activ la procesul de consultări. Cornelia Călin,
Președinta PEG, Valentina Bodrug-Lungu, membra Bordului PEG ș.a. alte membre vor participa la
eveniment.
Evenimentul se va desfășura în limba rusă. Persoanele interesate se pot conecta la link

https://unwomen.zoom.us/j/361887527  ID: 361 887 527
Mai multe detalii găsiți în documentele în anexă.

ru_cn_for_sub-regional_covid-19_consultations_ru

01-04-2020_cn_for_on-line_consultations_on_covid_19-2

 

 

 

Scrie un comentariu