poza16

În data de 26 noiembrie 2020, peste 50 reprezentanți ai sectorului academic, instituţii publice, societatea civilă şi studenţi/te au participat la conferința  ştiinţifico-practică: STRATEGII DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE în contextul COVID-19.

Conferinţa ştiinţifico-practică este organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru.

Scopul Conferinței Ştiinţifico-practice, virtuale este de a reitera importanța prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv în contextul COVID-19, în vederea contribuției la realizarea campaniei ”16 zile de combatere a violenței în bază de gen” în 2020.

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, începând cu anul 1991, anual se desfășoară campania internațională „16 zile de combatere a violenței în bază de gen”. 25 noiembrie – este ziua internațională de combatere a violenței față de femei, proclamată de ONU, 10 decembrie – Ziua Internațională a drepturilor omului. Conexiunea dintre aceste zile confirmă faptul că actele de violență față de femei reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Această perioadă mai include și alte date semnificative cum ar fi 1 Decembrie, Ziua Internațională Anti-SIDA și 6 Decembrie, ziua Comemorării Masacrului de la Montreal, 3 decembrie – ziua persoanelor cu dizabilități.

În întreaga lume, femeile sunt considerate unul dintre cele mai vulnerabile grupuri în ceea ce privește violența domestică. Violența împiedică participarea deplină a femeilor în societate, are consecințe pe termen lung și costuri pentru familii, comunități și țări. În pofida adoptării legislației speciale, dezvoltării serviciilor specializate adresate protecției și reabilitării victimelor violenței, a eforturilor de informare și sensibilizare a populației, violența în bază de gen afectează grav societățile. Violența împotriva femeilor și fetelor, fiind încălcare gravă a drepturilor omului, este amplificată de situația pandemică legată de COVID-19.

În cadrul evenimentului, Djulieta POPESCU, Secretara de Stat a MSMPS a reiterat angajamentul ministerului de promovarea ratificării Convenţiei de la Istanbul, proiectul actului normative înaintat spre aprobare către Parlament.

poza-2Lilia Pascal, Şefa Departament Asigurarea Egalității între femei și bărbați, MSMPS, a menţionat că printer măsurile care urmeayă să fie intreprinse de MSMPS privind îmbunătăţirea politicilor de prevenirea şi combatterea violenţei faţă de femei şi violenţa în familie sunt: Îmbunătățirea intersectorial de intervenție în cazurile de violență în familie; Eficientizarea activității echipelor multidisciplinare teritoriale în cazurile de violență în familie; Armonizarea cadrului legislativ național din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în corespundere cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte; Elaborarea noului Plan de acțiuni pentru Strategia Națională. Detalii AICI

Vladimir Guţu, decanul facultăţi de Psihologie şi Ştiinţele Educaţie, Asistenţei Sociale şi Sociologie a menționat că fenomenul violenţei în familie este unul global şi care este necesar să fie discutat şi găsit soluţii la nivel local prin diferite acţiuni întreprinse de diferiţi actori.

Maia Şevciu a menţionat importanţa abordării practice şi colaborarea mediului academic- ştiinţific cu practicienii în domeniul prevenirii şi combaterea fenomenului violenţei în familie. Acest aspect fiind important pentru programele educaţionale dezvoltate în cadrul USM.

Valentina Bodrug-Lungu a specificat că abordarea intersectoriale este esenţială şi fundamentată în combaterea fenomenului violenţei în familie, iar pentru  a avea  societate fără violență începe de la o familie fără violenţă, iar pentru aceasta este necesar să fie conjugate eforturilor tuturor actorilor pentru combaterea violenţei în familie.

Rolul societăţii civile în susținerea și promovarea politicilor de prevenire și combatere a violenței față de femei este de a facilita coordonarea şi extinde cooperarea intersectorială între autorităţile naţionale şi cele locale, de  a facilita dialogul dintre Guvern şi partenerii de dezvoltare. Dar nu în ultimul rând de a fi uniţi împotriva violenţei şi a continua organizarea campaniilor de informare și sensibilizare pentru a spori gradul de cunoaștere şi informare cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei în familie, a precizat Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen.

În cadrul conferinţei participantele și participanții au fost familiarizați cu abordări  practici în prevenirea şi combaterea violenţei în familie realizate de către Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali, din or. Drochia, a fost prezentată acţiuni și măsuri întreprinse de către MSMPS în armonizarea legislaţiei naţionale pentru a oferi suport specializat victimelor violenţei în familie.

poza-4

Scrie un comentariu