În data de 12-13 iunie, a avut loc cea de-a doua  Conferința OSCE de evaluare a Egalității de Gen , în cadrul căreia au participat reprezentantele Platformei pentru Egalitate de Gen – Bodrug-Lungu Valentina, Vicepreședinta PEG și Călin Cornelia, Analistă a finanțelor Promo-LEX.

Această conferință a prezentat o oportunitate excelentă de discuții și evaluare a planului general de acțiuni al OSCE în domeniul egalității de gen adoptat în 2004 și progreselor obținute post prima conferință OSCE de evaluare a egalității de gen din 2014. Planul General de Acțiuni în domeniul egalității de gen a fost implementat în majoritatea țărilor din cadrul OSCE iar unul din obiectivele atinse este:

1. Stabilirea unei rețele Gender Focal Point (GFP) în țările din regiune – structuri bine puse la punct, ceea ce s-a soldat cu constituirea a 60 de GFP care au rolul de a face gender mainstreaming în toate instituțiile publice și la crearea politicilor;

2. S-a constatat o  îmbunătățire considerabilă în domeniul egalității de gen în țările OSCE din 2004 până în acest an, de la 35% de femei în stafful organizațional al OSCE la 49% în 2016;

3. În fiecare an se vede un progres tot mai mare a egalității de gen pe cele 3 dimensiuni (securitate – în 2016, programele militare cu aplicarea mainstreamingului a obținut rezultate duble de implicare a femeilor în acestea, comparativ cu anul 2014) în programele și activitățile în care se aplică gender mainstreaming;

4. Toate structurile executive ale OSCE s-au implicat în asigurarea unei buni funcționări și au ajutat statele să implementeze angajamentele de aderare.

Valentina Buliga, deputată în parlamentul RM, VP al PD și Președintă a organizației de femei PD a vorbit despre progresele atinse prin votarea Legii nr. 71, concediul paternal, cota de gen, platforma deputatelor din Parlament, despre impactul pe care l-a avut organizația de femei în PD și despre progresul numeric al femeilor din PD, totodată a menționat despre diferențele salariale, despre stereotipuri care influiențează participarea scăzută a femeilor în alegeri chiar, impedimente la nivel decizional, nivelul economic scăzut al femeilor etc.

Cornelia Călin, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen a menționat despre efortul comun al Platformei pentru Egalitate de Gen și al Platformei Femeilor Deputate în votarea în lectură finală a Legii 71, inclusiv a multiplelor discuții pre-votare; a menționat despre acele campanii de sensibilizare a deputaților și starea de stand-by a primului proiect de Lege privind cota de 30%. Totodată a accentuat  importanța recunoașterii meritelor OSC privind dimensiunea de gen în procesul decizional, și a nereușitelor precum eliminarea prevederilor de plasament pe listele electorale în aplicarea cotei de 40% pentru ambele sexe din proiectul de lege votat în lectura finală, totodată despre imperativul reintroducerii prevederii respective;

A menționat că măsurile temporare afirmative privind alocarea unui anumit cuantum de la resursele bugetului de stat pentru partidele care promovează femei pe listele de candidați trebuiesc reluate în vizor, astfel încât reprezentarea femeilor și bărbaților în legislativ, foruri de conducere ale partidelor, să ajungă măcar la 40% de facto dacă nu la o paritate absolută.

Una dintre sesiunile celei de-a doua conferințe OSCE privind egalitatea de gen a fost axată pe măsurile care trebuiesc luate la nivel național pentru a pune în aplicare angajamentele existente privind combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor.

gender-violenta-osce

Conferința a fost organizată de către Președinția austriacă a OSCE, Secretariatul OSCE și BIDDO.

 

Scrie un comentariu