Astăzi, 26 mai 2017  a avut loc Conferința națională “Inegalitățile în Republica Moldova: lecții învățate în perioada 2010-2016” în cadrul Centrului de instruiri Keystone Moldova. În cadrul conferinței au participat reprezentanți ai autorităţilor publice, societății civile, reprezentanți ai comunității internaționale și diplomatice, experți independenți și mass-media.

Scopul conferinței este de a sensibiliza autorităţile publice, publicul larg şi alţi actori relevanţi  cu privire la inegalităţile identificate faţă de următoarele grupuri: tineret,  persoane în etate, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități,  femei şi bărbaţi. Inegalităţile vizează următoarele domenii: nivelul de trai, sănătate, câmpul muncii

La eveniment a fost prezentat Studiul ”Inegalitățile în Republica Moldova:Provocări și oportunități”  realizat de experții: Veronica Sandu, Andrei Brighidin și Alexei Buzu, elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”,  implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

 Potrivit autorilor, scopul studiului este de a analiza egalitatea de șanse în R. Moldova și de a identifica potențialele diferențe în bunăstare. Cercetarea a cuprins trei domenii cheie (nivelul de tai, sănătate, piața muncii) și a vizat cinci grupuri vulnerabile: femei, tineret, persoane în etate, persoane de etnie Romă și persoane cu dizabilități.
În ce privește nivelul de trai autorii constată că ratele sărăciei absolute precum și profunzimea sărăciei absolute pentru grupurile vulnerabile nu sunt mai mari în comparație cu aceiași indicatori pentru populația generală. Lacunele curente în metodologia de măsurare a sărăciei şi datele pentru sărăcie trebuie luate în considerare cu rezerve, or în anul 2017 BNS va furniza date privitor la sărăcie după o metodologe nouă, care ne va da o imagine mai precisă. Indicatorii ”condiții de trai” și ”acces la utilități” arată că pentru grupurile ţintă condițiile de trai sunt mai precare și, totodată, că aceste grupuri au acces mai redus la utilități.
În domeniul sănătăţii autorii au constatat că pe parcursul ultimilor ani persistă un nivel scăzut de acces a persoanelor cu dizabilități şi persoanelor în etate la serviciile medicale. Cauzele majore sunt barierele de infrastructură, atitudine şi accesibilitate geografică. Totodată se constată că plăţile informale pentru serviciile medicale constituie un fenomen în ascendență şi afectează toate grupurile vulnerabile, în special femeile. De notat că aproximativ 30% dintre respondenţii unui sondaj cu privire la starea sănătății au declarat că nu dispun de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, o bună parte dintre aceștia fiind tineri: femei şi bărbaţi cu vârste cuprinse între 16-29 de ani.
În ce privește ocuparea forţei de muncă situația privind grupurile vulnerabile a rămas practic neschimbată în ultimii cinci ani, în timp ce inegalităţile din perspectiva calităţii ocupării (munca în agricultura de subzistență și munca informală) au crescut. Autorii au constatat, de asemenea, că recenta reformă a sistemului de pensii a constituit un pas important care poate contribui la creșterea ocupării persoanelor în etate, însă, fără intervenții complementare, aceasta presupune riscuri pentru unele grupuri specifice cum ar fi femeile de vârstă pre-pensionară din zonele rurale.
Atât studiul „Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi”, cât și conferința națională cu același generic, sunt parte a Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”,  implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA)

 

Scrie un comentariu