Termeni de referință

privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de

alimentare şi oferirea sălii de instruire în cadrul proiectului

“Participarea echilibrată în procesul decizional”

 

 1. 07.2018

Gender-Centru anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii/organizaţii care să presteze servicii de  alimentare şi sală de instruire pentru 35 persoane în cadrul proiectului “Participarea echilibrată în procesul decizional”. Proiectul  este realizat în perioada iunie 2018 – februarie 2020 de către Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50 în cadrul Acordului de cooperare cu UN Women  finanţat de  Guvernul Suediei și UN Women.

Obiectivul concursului:  Selectarea companiei/organizaţiei care să ofere servicii de alimentare pentru 35 persoane (3 pauze de cafea, 1 pauză de prânz/per zi ) şi sala de instruire pentru 35 persoane. Servicii necesare pentru 5 module de instruire, care urmează a fi desfăşurate în perioada iulie-august 2018. Primele instruiri vor avea loc în perioda 19, 24 și 26 iulie.

Cerințe:

Cerinţe faţă de condiţiile de alimentare:

 • Servicii de alimentare pentru 35 persoane: pauză de prânz, pauză de cafea;
 • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;
 • Operativitate şi eficiență în procesul de deservire.

Cerinţe faţă de sala de instruire:

 • Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 80m² (metri pătraţi), pentru 35 persoane, programul de lucru va fi opt ore pe zi;
 • Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca grupul de participante să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să se formeze mai multe grupe mici de lucru);
 • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj;
 • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi).

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Meniuri cu specificarea preţului pentru mic dejun, pauză de prânz, pauza de cafea;
 • Imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala restaurantului), de desfăşurare a activităţilor (sala de instruire);
 • Oferta financiară, în MDL.

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate

Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după livrarea serviciilor solicitate. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresa: e-mail: lozinschin@gmail.com

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 40 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  13 iulie 2018.

Pentru informații suplimentare:

Nina Lozinschi, tel. 069215456, email:lozinschin@gmail.com

Sursa: www.civic.md

Scrie un comentariu