Mai multe organizații nonguvernamentale și-au consolidat eforturile în vederea apărării principiului egalității și combaterii fenomenului discriminări prin fondarea Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN).

CIN își propune să contribuie la respectarea, apărarea, promovarea și la o mai bună realizare a drepturilor omului în Republica Moldova, precum și să participe activ la procesul de monitorizare, implementare și elaborare al cadrului legal și al politicilor de prevenire și combatere a discriminării.

Scopul CIN este de a contribui la protecția şi promovarea drepturilor şi libertăților omului precum, şi la elaborarea, şi aplicarea consecventă a unui cadru legal nediscriminatoriu în Republica Moldova.

CIN își propune să analizeze toate recomandările adresate Republicii Moldova de către Organismele internaţionale și regionale responsabile de monitorizarea tratatelor în domeniul drepturilor omului care au fost formulate în vederea prevenirii şi combaterii discriminării în Republica Moldova. Ulterior, membrii CIN vor elabora o agendă unică cu recomandări pentru completarea/modificarea sau chiar adoptarea legislației și a politicilor publice în vedere asigurării principiului egalității, incluziunii și nediscriminării.

Până în anul 2021, secretariatul CIN va fi deținut de Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), acesta fiind reprezentat de către Gheorghina Drumea (secretara CIN).

Membrii fondatori ai Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) sunt: Asociația Promo-LEX, Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Inițiativa Pozitivă, Ana Furtună, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD), Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), Gender-Centru, Uniunea Organizațiilor Invalizilor din RM, Asociația de Reabilitare a Invalizilor din RM, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din R.M și Keystone Moldova.

Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcționează pe principii benevole şi la care poate adera orice persoană fizică și juridică neguvernamentală, necomercială și apolitică, coaliție, ligă sau alte grupuri asociate care împărtășesc viziunea, misiunea şi obiectivele Coaliției şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

Pentru a deveni membru/ă a CIN, persoanele fizice sau juridice interesate trebuie să depună la Secretariatul Coaliției angajamentul, scrisoarea de motivare, CV-ul și cererea de aderare. Actele de aderare vor fi examinate și supuse votului la următoarea ședință a Biroului Permanent.
Pentru mai multe detalii vă invităm să vizitați pagina de Facebook a Coaliției, iar pentru întrebări ne puteți scrie pe adresa de email secretariat.cin@gmail.com sau la numărul de telefon +373 79736580.

Scrie un comentariu