Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, într-un interviu acordat portalului de știri Unimedia  explică ce trebuie să întreprindă o persoană în cazul în care a fost discriminată:

”O persoană care se consideră victima discriminării trebuie să aleagă dacă merge în instanța de judecată sau dacă depune o cerere la Consiliu. În ambele cazuri, persoana este scutită de cheltuieli. Victima se poate adresa personal sau prin intermediul unui avocat. Pentru a economisi resurse financiare le recomandăm să se adreseze personal. Cererea poate fi pusă în termen de 12 luni din momentul în care a avut loc fapta de discriminare sau se putea lua cunoştinţă despre fapta discriminării.

În plângere persoana trebuie să indice datele de contact, împotriva cui este depusă plângerea. Plângerea trebuie să conțină informații, date şi fapte concrete în susţinerea celor invocate: în ce a constat tratamentul diferențiat, în baza cărui criteriu protejat, în lezarea cărui drept a fost aplicat acest tratament diferențiat, în comparație cu cine a fost aplicat acest tratament mai puţin favorabil? După posibilitate, persoana trebuie să anexeze probe corespunzătoare. Este cunoscut faptul că frecvent victimele discriminării nu dispun de probe suficiente pentru a demonstra discriminarea. În acest context, legea prevede principiul partajării sarcinii probei. Petiţionarul trebuie să prezinte fapte şi probe care permit instituirea prezumţiei discriminării. Odată ce a fost instituită prezumţia discriminării, sarcina probei trece către reclamat, care va trebui să demonstreze că nu a discriminat.

Cererea poate fi depusă fie de persoana care se consideră victimă a discriminării, fie de o persoană interesată, inclusiv organizație neguvernamentală sau sindicate.
O persoană poate depune o plângere prin mai multe modalităţi: personal, adresându-se la Consiliu sau expediind plângerea prin poștă. De asemenea, poate fi depusă și plângerea electronică prin intermediul Serviciului online ”Scrie o plângere”, accesibilă pe site-ul www.egalitate.md.

De regulă, Consiliul depune toate eforturile pentru a contacta persoana care se consideră victima discriminării. În cazul în care plângerea este incompletă, Consiliul ghidează aceste persoane referitor la informațiile pe care trebuie să le prezinte, pentru a institui prezumția discriminării. De asemenea, în cazul în care Consiliul a instituit prezumția de discriminare, se organizează ședințe de audieri care permit părților să-și susțină pozițiile. Ulterior, Consiliul emite o decizie cu privire la faptele invocate. Deciziile de constatare sunt însoţite de recomandări pentru a preveni și combate situații similare pe viitor.

În cazul în care se constată discriminarea în accesul la bunuri și servicii, discriminarea în câmpul muncii și în educație, Consiliul poate să întocmească proces-verbal de constatare a contravenției. Acest proces-verbal va fi remis instanței de judecată, care ulterior va aplica sancțiunea respectivă. Sancțiunile pot ajunge până la 12 mii de lei.

Anual avem peste 100 de plângeri depuse la Consiliu. Până în acest moment, Consiliul a emis peste 250 de decizii, dintre care peste o sută sunt decizii de constatare a discriminării.”

Sursa: www.Unimedia.md

1 Comentariu

  1. Dar acum, ca sa te vindeci, trebuie sa ii inviti sa joace un rol important in viata ta. Incepe prin a-ti onora sentimentele, invata sa le numesti, sa le gestionezi si sa le folosesti si acestea iti vor propulsa viata intr-un mod pozitiv.

Scrie un comentariu