Secțiune

Noutăți

Secțiune

A fost aprobat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021)

sursa imagine: nexus-euro.co.uk

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, care a fost revizuit pe parcursul anului 2020, a fost aprobat în redacție nouă prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021 și înregistrat de către Ministerul Justiției pe data de 24 decembrie 2021.

Amintim că, pe parcursul anului mai mulți filologi au lucrat la nota argumentativă în susținerea feminizării funcțiilor. Una dintre aceștea este Loretta Handrabura, dr. în filologie, conf. univ., directoare a Centrului de Formare Continuă, AIT, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen.

Potrivit comunicatului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, noul Clasificator a fost aliniat la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce va permite comparabilitatea internațională a statisticilor Republicii Moldova din domeniul pieței muncii și reflectarea cererii de forță de muncă sub aspect de ocupații, constituind o sursă informațională importantă pentru elaborarea studiilor, cercetărilor, prognozelor, etc. pentru piața muncii, dar și a documentelor pe baza cărora se planifică procesul de formare profesională (nomenclatoarele domeniilor de formare profesională, standardele ocupaționale, standardele de calificare, curriculum, etc.).

Documentul este disponibil mai jos.

CORM
269559393_5190133661000833_1439688880601614460_n

Platforma pentru Egalitate de gen a subsemnat APEL PUBLIC adresat Consiliul pentru Egalitate, Oficiul Avocatului Poporului și organizațiile societății civile solicită Comisiei Juridice, Numiri și Imunități să definitiveze…