În perioada 18-19 septembrie 2020, 20 de jurnaliști și jurnaliste, comunicatori și comunicatoare din instituții publice au participat la Atelierul de lucru Mass-media și Agenda ”Femeile, Pacea și Securitatea”, care s-a desfășurat la Vadul lui Vodă.

Atelierul de lucru este organizat în parteneriat de Biroul Politici pentru Reintegrare, UN Women, Gender-Centru, The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), cu suportul Agenției Austriece de Dezvoltare (ADA).

web_2020-09-18_unw-14Activitatea este parte a proiectului internațional ”Comunitățile locale construiesc și susțin pacea: consolidarea participării femeilor și tinerilor la construirea păcii durabile în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kenya, Moldova, Sudanul de Sud, Uganda și Ucraina”, implementat în Moldova de Gender-Centru în parteneriat cu The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), cu suportul Agenției Austriece de Dezvoltare (ADA).

web_2020-09-18_unw-12 web_2020-09-18_unw-4Unul dintre scopurile evenimentului este consolidarea angajamentului față de punerea în aplicare a Planului Național de Acţiuni (PNA) Moldova 1325.

Obiectivele atelierului sunt fortificarea cunoștințelor cu privire la rezoluțiile ONU, politicile regionale conexe în mass-media, realizarea planului național de implementare a Rezoluției; dezvoltarea abilităților de a elucida subiectele privind implicarea femeilor în conflictele armate din perspectiva de gen, consolidarea păcii și procesele de luare a deciziilor; promovarea interesului în rândul reprezentanților mass-media față de mediatizarea activă a rezoluțiilor ONU privind femeile, pacea și securitatea.

 

Viceprim-ministra pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a vorbit participanților despre Planul național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției ONU 1325 în perioada anilor 2018-2021, la elaborarea căruia au contribuit sectorul guvernamental, academic, asociativ. Biroul pentru Reintegrare este instituția responsabilă de implementarea Rezoluției ONU 1325 în Moldova. Potrivit Cristinei Lesnic, planul de acțiuni a fost elaborat în conlucrare amplă cu societatea civilă și organizațiile de dezvoltare, astfel încât să acopere toate aspectele relevante, în special având în vedere realitățile din Moldova pentru sectorul de securitate și apărare, existența unui conflict nesoluționat ce duce la încălcarea constantă a drepturilor omului și dezinformarea populației din stânga Nistrului.

Viceprim-ministra Cristina Lesnic a subliniat că este importantă depășirea stereotipurilor de gen nu doar în ceea ce ține de implicarea femeilor în sectorul de securitate și apărare, ci și în activități civile legate de asigurarea păcii. Potrivit planului național, sunt întreprinse acțiuni ce promovează și asigură egalitatea de gen la toate etapele de furnizare a securității – de la prevenire la mediere și soluționare. Oficiala a subliniat că următorul plan de implementare a Rezoluției ONU va cuprinde neapărat și o componentă importantă de informare, îndemnând jurnaliștii să acorde atenția cuvenită acestui subiect.

„Oricât nu ar face Guvernul, fără mediatizare corectă din partea mass-media nu vom putea informa corect cei cca 320 de mii de cetățeni ai Republici Moldova din regiunea transnistreană. Pentru a-i aduce în câmpul legal, e important ca aceștia să nu fie expuși doar știrilor false și să nu creadă în acestea. La rândul nostru, noi cei din Guvern trebuie să auzim criticile jurnaliștilor pentru a fi mai buni, dar în același timp avem nevoie de sprijinul jurnaliștilor pentru a face față propagandei din regiunea transnistreană”, a declarat Cristina Lesnic.

În cadrul atelierului, șeful Biroului Politici de Reintegrare, Marian Gherman, a făcut o prezentare a situației curente în domeniul comunicării în masă în regiunea transnistreană, demografiei audiențelor și a mesajelor transmise la nivel de mass-media regionale.

web_2020-09-18_unw-24In cadrul atelierului afost prezentată experiența grupurilor asociative a femeilor în procesul de luare a deciziilor, de soluţionare a conflictelor, de prevenire a conflictelor şi de reconstrucţie post-conflict de către Elena Ţarălungă, Preşedinta Asociația femeilor din Armata Națională; Tatiana Ursu, Preşedinta  Asociația Națională de Femei din Sistemul Afacerilor Interne; Mariana Carabanov,  Asociația Femeilor din Poliție.

img_20200919_121930img_20200918_144658

img_20200919_125700

 Pacificatoarea, maior Natalia Lefter (Armata Naţională Republica Moldova) a împărtăşit instoria ei în misiunea ONU de pacificare din Sudanul de Sud.

Un alt obiectiv al atelierului a fost contribuţia mass-media la pace şi securitate sensibila la gen, sesiune moderată de Vitalie Sprînceană. In cadrul acestui modul a fost desfăşurat exerciţii practice de eleborarea unor comunicate, produse media sensibile la dimensiunea de gen.

web_2020-09-18_unw-23

La 31 octombrie 2020 se împlinesc 20 de ani de la adoptarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea. Republica Moldova, prin aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia (Hotărîrea Guvernului No. 259 din 28 martie 2018), a confirmat angajamentele în domeniul dat.

De menționat că, la nivel naţional și în sectorul de securitate şi apărare a Republicii Moldova se constată o dinamică pozitivă privind implementarea acţiunilor de sporire a nivelului de încadrare a femeilor în domeniul respectiv, totuși analiza datelor statistice evidenţiază faptul că ponderea femeilor în funcții de conducere și de execuție în instituțiile de securitate și apărare, inclusiv în serviciul activ, este una neuniformă.

În cadrul Armatei Naționale, printre persoanele care activează în bază de contract: 79,6% – bărbați și 20,4% – femei. Printre ofițerii Armatei Naționale: 80,7% bărbați și 19,3% femei. Femeile ofițer din Armata Națională care dețin funcții de conducere – 54%.

Ponderea femeilor în Poliție este de 18,14% (datele pentru 6 luni 2020). În funcții de conducere sunt 91 femei și 844 bărbați.

În cadrul atelierului de lucru participantele și participanții au fost familiarizați cu abordări și practici de valorificare a dimensiunii de gen în sectorul de apărare și securitate, în vederea elucidării din perspectivă de gen a subiectelor privind implicarea femeilor în domeniile menționate, în conflictele armate, consolidarea păcii și procesele de luare a deciziilor. Au fost analizate aspectele cheie ale Rezoluției 1325 și a Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021

Pentru informații adiționale, contactați: Nina Lozinschi – Gender-Centru – 069215456

Alte surse despre eveniment:

Scrie un comentariu