Toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor au în comun faptul că se petrec aproape oriunde: acasă, la școală, pe străzi, în transportul public, la locul de muncă și la evenimente sociale, și că au impact asupra femeilor de toate vârstele. Violența împotriva femeilor și fetelor, care afectează o treime dintre femeile din toată lumea și care se manifestă sub multe forme – de la agresiuni fizice la hărțuire și viol –, este una dintre cele mai omniprezente încălcări ale drepturilor omului.

În ultimii ani, prin campanii precum #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPorc și altele de acest gen, victimele și activiștii au adus în centrul atenției problema violenței sexuale și au atins un punct culminant care nu mai poate fi redus la tăcere sau ignorat. Și totuși, violența împotriva femeilor și fetelor continuă în toate țările, fiecare a treia devenind victima acestui fenomen la nivel mondial. Republica Moldova nu este o excepție. Subiectul violenței sexuale rămâne un tabu în societatea moldovenească, situația dată fiind determinată de stereotipurile preconcepute și de normele sociale existente în comunitate.

fd

Conceptul de „violenţă în familie” este amplu şi cuprinde violenţa domestică (înţeleasă ca violenţă ce apare între parteneri, fie ei soţi sau concubini), dar şi violenţa asupra copiilor, bătrânilor sau altor rude. Este un fenomen grav, o problemă comunitară, socială şi de sănătate publică ce afectează în principal femeile (95 % din totalul victimelor violenţei în familie sunt femei). La nivel mondial, între 40 % şi 70 % dintre femeile ucise sunt victime ale violenţei în familie.

La nivel mondial violența asupra femeii are următoarele caracteristici:

# pe parcusul vieţii 35 % dintre femei și fete sunt supuse la o anumită formă de violență fizică sau sexuală, iar în unele ţări șapte din zece femei se confruntă cu aceste abuzuri;

# se estimează că aproximativ 133 de milioane de fete şi femei au fost supuse mutilării genitale în cele 29 de țări din Africa și din Orientul Mijlociu, unde această practică este foarte frecventă;

mai mult de 700 de milioane de femei s-au căsătorit înainte de vârsta de 18 ani, dintre care 250 de milioane înainte de vârsta de 15 ani;

# una din trei femei sunt victime ale violenței fizice sau sexuale.

Conform studiului BNS, ponderea cea mai ridicată a femeilor victime ale diferitelor forme ale violenței în familie pe parcursul vieții începând cu vârstă de 15 ani se regăseşte în rândul celor cu vârstă de 45-54 ani (70,3 %) și celor de 55-59 ani (69,1 %). Totodată, și peste jumătate dintre femeile tinere, în vârstă de 15-44 ani, se confruntă cu cazuri de violenţă în familie. Cel mai frecvent pe parcursul vieții s-au confruntat cu cazuri de violență din partea soțului/partenerului de viață, fost sau curent, femeile divorţate sau separate (84 %) și cele văduve (65,7 %), iar cel mai rar – cele care trăiesc în concubinaj (53,1 %). O imagine clară asupra intensității fenomenului respectiv oferă datele privind prevalența violenței în familie pe parcursul ultimelor 12 luni, care arată că 26,8 % dintre femeile de 15-65 ani pe parcursul ultimului an s-au confruntat cu cel puțin una din formele de violenței (psihologică, fizică sau sexuală) în familie din partea soțului/partenerului de viață. Cele mai afectate sunt femeile tinere de 15-34 ani (peste 1/3 din cazuri), iar în rândul femeilor adulte și vârstnice intensitatea fenomenului dat este puțin mai redusă.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre care prevede implementarea unui plan de acțiuni de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie.

Începând din 1981 activiştii pentru drepturile femeii au sărbătorit ziua de 25 noiembrie ca Zi împotriva violenței. Această dată comemorează asasinarea, în 1961, la ordinele preşedintelui Rafael Trujillo, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană. În cadrul celei de-a IV-a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Sursa: www.diez.md

Sursa foto: www.violentaimpotrivafemeilor.ro

Scrie un comentariu