Astăzi 12 aprilie 2022, Gender-Centru, sub egida Platformei pentru Egalitate de Gen, a desfasurat  Mesa rotundă ”Gender –TIC”. In cadrul evenimentului au fost prezenatate rezultatele si constatările raportului de analiză privind modul în care politicile publice nationale, bugetele și strategiile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova contribuie la creșterea participării femeilor la forța de muncă prin formarea competenței digitale.

IMG-7622In cadrul studiului au fost coletate date de la cinci instituții de învățământ superior privind strategiile instituțiilor respective care contribuie la creșterea participării femeilor la forța de muncă prin formarea competenței digitale, inclusiv prin resurese bugetare alocate.

In realizarea cercetării Gender-Centru are ca perteneri universtășile: USM, ASEM, UST, UTM, Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Cahul.

Din evaluarea politicilor publice, rapoartelor și a studiilor privind evoluția sectorului TIC în Republica Moldova, constatăm că sinergia eforturilor guvernamentale, mediului de afaceri și a mediului academic a condus la o nouă etapă de maturitate, iar rezultatele obținute ultimii 5 ani demonstrează importanța și aportul semnificativ al acestui sector la dezvoltarea economiei țării.

Lipsa aspectelor de gen în politicile publice și în bugetarea acțiunilor influențează semnificativ progresul în sectorul TIC.

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat (cu 2 unități mai puține față de 2019/20) și 8 instituții private.

IMG-7617

La începutul anului de studii 2020/21, numărul de studenți la studii superioare (Licența și Masterat) era de 54761 persoane, din care pe domeniu TIC sunt înregistrați 4007 de studenți sau 7,3%, fetele reprezentând doar 1,7% din totalul studenților, iar la studii de Masterat masteranzii TIC constituie 5,09% din totalul masteranzilor, fetele reprezintă 1,4%.

În bază studiului realizat pot fi conturate câteva provocări majore și anume: crearea unui ecosistem funcțional în domeniul TIC; necesitatea atragerii unui număr mai mare a studenților și, în mod special, a fetelor la specialitățile TIC în instituțiile de învățământ superior, care se va reflectă în final pe piața forței de muncă din acest sector; susținerea domeniului de formare TIC și a fetelor care aleg specialitățile TIC prin finanțarea bugetară suplimentară a fetelor; calitatea formării competențelor digitale în corelare cu cerințele angajatorilor și a evoluției domeniului dat; diminuarea disparității salariale.

La eveniment au participat reprezentatele a celor 5 universitati partenere, MMPS și MF. Evenimentul este realizat în parteneriat cu MEC, cadrul proiectului de cercetare în domeniul participării femeilor/fetelor pe piața muncii prin formarea competenței digitale, realizat de Gender-Centru cu suportul Keystone Human Services International Moldova Association, în cadrul Proiectului „Rețeaua de supraveghere a bugetului de gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova” (GBWN).

Scrie un comentariu