către: Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova
cc: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

 

Stimată doamnă Președintă,

În contextul apariției publice a cazului privind hărțuirea sexuală a unei angajate a Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, organizațiile membre ale Platformei pentru Egalitate de Gen își exprimă profundă îngrijorare pentru acest caz. Situația este cu atât mai gravă, cu cât se încearcă victimizarea și umilirea victimei supuse hărțuirii sexuale. Or, justiția din Republica Moldova are mai multe eșecuri pe unele cazuri de hărțuire sexuală.[1]

Menționăm faptul că stereotipurile, prejudecățile și miturile existente în societate influenţează procesul de investigare a cazurilor de violență față de femei și fete, inclusiv a acestui caz de hărţuire sexuală. Ținând cont de cele menționate, victimele devin vulnerabile atât în fața societății, a persoanelor ce agresează, cât și în fața organelor de drept, care ar trebui să manifeste un comportament activ, protector, astfel încât persoanele hărţuite să se simtă în siguranță atât socială, cât și juridică.

În cadrul acțiunilor procesuale, victimele deseori sunt intimidate. Practica existentă ne arată că victimele infracțiunilor privind viața sexuală, inclusiv a hărțuirii sexuale, în marea majoritate a cauzelor sunt audiate suplimentar de 2-3 ori, fără a fi nevoie de aceste audieri. Astfel, se presupune că victima este nevoită să relateze o dată în plus circumstanțele cauzei și să fie re-victimizată prin retrăiri psihologice și emoționale provocate de amintirea comiterii actului de abuz. Mai mult decât atât, întrebările puse de către reprezentanții/tele organelor de drept uneori nu sunt relevante pentru caz, sunt rezultatul stereotipurilor și prejudecăților și lezează onoarea și demnitatea victimei.

Republica Moldova nu are un cadru normativ comprehensiv şi clar ce ar reglementa mecanismele de protecție împotriva hărțuirii sexuale. Chiar dacă anumite acte normative includ adiţional şi obligaţia diferitor instituţii de a contribui, direct sau indirect, la protecţia victimelor hărțuirii sexuale, măsurile instituţionale şi administrative nu oferă un spectru de acţiuni şi o abordare strategică suficiente pentru realizarea obiectivului de prevenție și asistență.

Reieșind din lacunele existente pe acest subiect, solicităm:

  1. Readucerea pe agenda instituțiilor de drept, media a cazurilor de hărțuire sexuală din spatiul profesional si cel public și manifestarea, în primul rând, a unui comportament nediscriminatoriu, astfel ca victima să se simtă în siguranță.
  2. Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ cu privire la prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale, care ar reglementa mecanismele de protecție a victimelor  hărțuirii sexuale, completarea cadrului cu harțuirea, inclusiv sexuală, din spațiul public, în special cel stradal.
  3. Instruirea organelor de drept cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale.
  4. Investigarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, fără a victimiza victimele.

Platforma pentru Egalitate de Gen, reprezintă o uniune benevolă a 36 de ONG-uri și persoane fizice care militează pentru egalitatea de gen în toate sferele vieții: Asociația Împotriva Violenței în Familie-Casa Mărioarei; AO ”Femeia Modernă”; A.O. ”Mildava”; AO Moldsolidaritate; AO ”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”; AO ”Gender-Centru”; Fondul pentru Prevenirea Criminalităţii; Promo-LEX; AO Femeia pentru Viitor;  A.O. Onoare și Drepturile Femeii Contemporane; Alina Andronache; Ana Gurău; Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova; Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”; Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”;Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului; Clubul  Politic al Femeilor 50/50; AO AFINA; Fundația Est-Europeană; Galina Precup; Georgeta Carasiucenco; Grupul de Inițiative Feministe din Moldova; Marina Zarija; Nata Scobioală;  Olga Nicolenco; Tatiana Kebak; Cornelia Călin; AO Iunona; Fundația pentru Educatie Non Formala; Keyston Modova; AO Pro-Cimislia; AO INTERACȚIUNE; Amnesty International Moldova; Constanța Dohotaru; Elena Ratoi, Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană.


[1]http://lastrada.md/rom/articole/cazul-prisacari-esec-al-justitiei-pe-un-caz-de-hartuire-sexuala-care-va-afecta-inc-191

Scrie un comentariu