21 aprilie 2018

Către

Prim-Ministrul Republicii Moldova

Cu privire la lipsa de progrese în crearea serviciilor de educație ante-preșcolare

Stimate Prim-Ministru Pavel Filip,

În data de 13 aprilie, curent, Guvernul Republicii Moldova a oferit

aviz negativ  proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, proiect de lege care presupunea extinderea serviciilor de creșă. În anul 2015, precum și în anul 2016, Guvernul a oferit în mod repetat avize negative pentru proiecte de legi care aveau drept scop extinderea serviciilor de creșă. În avizele sale, Guvernul a invocat aspecte de neconcordanță juridică și financiară (autorilor li se implica faptul că nu indicau sursa de acoperire a costurilor pentru extinderea serviciilor).

Reamintim că, în conformitate cu art. 157, Codul Educației adoptat în 2014, Guvernul încă în anul 2016, urma să ofere Parlamentului propuneri de modificare a respectivului cod privind organizarea, tipurile și modalitățile de finanțare a serviciilor de educație antepreşcolară. Cu părere de rău, acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent.

Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” își exprimă dezamăgirea și regretul cu privire la tergiversarea nejustificată din partea Guvernului a obligațiunilor prescrise în Codul Educației. Invocarea argumentului lipsei mijloacelor financiare în contextul în care autoritățile au identificat resurse suficiente pentru alte proiecte ambițioase, dar mai puțin relevante, denotă simpla lipsă de voință politică.

Dorim să reamintim, că în baza datelor BNS, în anul 2016 doar 11,4% din copii de vârsta 0-3 ani beneficiau de acces la instituțiile de educație timpurie. Lipsa serviciilor de creșă reprezintă un impediment semnificativ în angajarea femeilor din Republica Moldova. Astfel, rata de ocupare a femeilor (25-49 ani) fără copii de vârstă preșcolară în anul 2016 era de 61,7%, iar rata de ocupare a femeilor (25-49 ani) cu cel puțin un copil de vârstă preșcolară – de 40,1%.

În acest context, solicităm:

  1. Organizarea unei ședințe cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip și Ministra Educației, Culturii și Cercetării al RM, Monica Babuc, pentru a discuta propunerile de modificare a Codului Educației în vederea lărgirii accesului la servicii de creșă.
  1. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în maximum de 30 de zile, să finalizeze și să supună consultărilor largi propuneri de modificare a Codului Educației în vederea sporirii accesului la servicii de creșă.
  1. Includerea aspectului cu privire la dezvoltarea și extinderea serviciilor de creșă ca și prioritate de importanță majoră în domeniul educației în Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea priorităților de politici sectoriale (2019-2021).
  1. Guvernul să elaboreze un Program Național pentru extinderea Serviciilor de Creșă prin intermediul căruia autoritățile să-și asume o țintă de cel puțin 50% de acoperire cu servicii de creșă până în anul 2021. Programul Național să ofere mai multe posibilități de co-finanțare a Autorităților Publice Locale interesate să dezvolte și să sporească asemenea servicii.

În contextul celor menționate mai sus și ținând cont de politica adoptată de Guvern de a susține și sprijini tinerele familii, lărgirea accesului la servicii de creșă va  demonstra că Guvernul își îndeplinește propriile angajamente asumate.

___________________________________________________________________

Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă a 30 de ONG-uri și persoane fizice care au scopul de a contribui la promovarea egalității de gen în Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legal și asigurarea implementării adecvate a acestuia.

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” reprezintă o platformă neinstituționalizată, formată din 21 de organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatori de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Membrii Coaliției sunt membri ai Consiliului  Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței și Comisiei Guvernamentale pentru Egalitate între Femei și Bărbați.

Scrie un comentariu