Platforma pentru Egalitate de Gen își manifestă preocuparea față de procedura de aprobare a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în cadrul ședinței Guvernului din 25 august 2021.

Menționăm că Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a fost publicat pe platforma www.particip.gov.md în data de 24 august 2021 și propus spre consultare până pe data de 3 septembrie 2021, termen care nu a fost respectat.

Reiteram că obiectivele de dezvoltare a  Programul de activitate al Guvernului prevede reducerea cu 15% a infracțiunilor contra vieții și sănătății omului, a violurilor și hărțuirii sexuale și a violenței în bază de gen. Iar, cu referire la structura Guvernului, în special mandatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sunt incluse următoarele prevederi: definirea, coordonarea și implementarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul muncii, relațiilor de muncă, al egalității de șanse între femei și bărbați, al familiei, al protecției sociale și al persoanelor vârstnice, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, asigurării coeziunii sociale și reducerii sărăciei prin asigurarea unui sistem social și de ocupare de calitate, echitabil și accesibil pentru toți cetățenii.

Apreciem răspunsul informativ al ministrului Marcel Spatari la demersul Platformei pentru Egalitate de Gen și Coaliției Naționale ”Viață fără violență în familie” din 12.08.2021 cu privire la viziunea MMPS de respectare a angajamentelor naționale și internaționale privind asigurarea abordării integratoare a egalității de gen în contextul restructurării activității Guvernului.

Cu toate acestea, Regulamentul afișat pe portalul www.paticip.gov nu reflectă atribuțiile MMPS și angajamentele naționale și internaționale, inclusiv agenda de asociere UE-RM, unde Republica Moldova s-a angajat să asigure promovarea egalității de gen și de șanse, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen. La ședința Guvernului a fost aprobat Regulamentul MMPS, care stipulează doar 3 domenii de activitate: muncă, protecție socială, demografie.

Chiar dacă în organigrama MMPS se păstrează Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, nu regăsim stipulate domeniile de care această direcție este responsabilă și în speță egalitatea de gen, violența domestică și traficul de ființe umane.

Astfel, constatăm că, nu au fost reflectate atribuțiile MMPS în contextul mai multor legi:

  • Legea nr.5 din 2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbaţi,
  • Legea nr.45 din 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
  • Legea nr. 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane,
  • Legea nr. 137 din 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor.

La fel, a fost încălcată legislația cu referire la transparența decizională.

Solicităm completarea Regulamentului MMPS cu atribuțiile conform legilor menționate mai sus și angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova.


Platforma pentru Egalitate de Gen, reprezintă o uniune benevolă a 36 de ONG-uri și persoane fizice care militează pentru egalitatea de gen în toate sferele vieții: Asociația Împotriva Violenței în Familie-Casa Mărioarei; AO ”Femeia Modernă”; A.O. ”Mildava”; AO Moldsolidaritate; AO ”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”; AO ”Gender-Centru”; Fondul pentru Prevenirea Criminalităţii; Promo-LEX; AO Femeia pentru Viitor;  A.O. Onoare și Drepturile Femeii Contemporane; Alina Andronache; Ana Gurău; Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova; Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”; Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”;Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului; Clubul  Politic al Femeilor 50/50; AO AFINA; Fundația Est-Europeană; Galina Precup; Georgeta Carasiucenco; Grupul de Inițiative Feministe din Moldova; Marina Zarija; Nata Scobioală;  Olga Nicolenco; Tatiana Kebak; Cornelia Călin; AO Iunona; Fundația pentru Educatie Non Formala; Keyston Modova; AO Pro-Cimislia; AO INTERACȚIUNE; Amnesty International Moldova; Constanța Dohotaru; Elena Ratoi, Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană.

Scrie un comentariu