28 noiembrie 2019

 Doamnei Zinaida GRECEANÎI,  Președinta Parlamentului Republicii Moldova

 Domnului Ion CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova

APEL

Prin prezentul apel, organizațiile și persoanele membre ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, Platformei pentru Egalitate de Gen, Alianței ONG-urilor active pentru Protecția Socială a Familiei și Copilului, organizațiilor, activistelor și activiștilor care asigură respectarea drepturilor omului, a egalității de gen și a drepturilor femeilor, solicită ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) pînă la finele anului 2019.

Convenția de la Istanbul reprezintă la moment cel mai eficient instrument internațional pentru a asigura prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie și se bazează pe convingerea că violența împotriva femeilor încalcă grav drepturile fundamentale la viață, securitate, libertate, demnitate, integritate fizică și emoțională și că acest fenomen nu poate fi ignorat de către state. Mai mult, Convenția de la Istanbul recunoaște că violența nu afectează doar femeile, ci societatea în ansamblu, fiind necesare măsuri urgente întru combaterea acestui fenomen.

În Republica Moldova, violența împotriva femeilor și violența în familie reprezintă în continuare o gravă încălcare a drepturilor omului și cea mai gravă formă de discriminare față de femei, tolerată și menținută de atitudinea societății, stereotipurile privind statutul inferior al femeii în familie și societate, inclusiv printre rîndurile autorităților, structura patriarhală, sărăcie, lipsa serviciilor de suport și a oportunităților de realizare. Potrivit unui studiu recent aproximativ 41% dintre bărbați și 19% de femei consideră că sunt momente când o femeie merită să fie bătută, iar 40% dintre bărbați consideră că femeia este responsabilă dacă a fost violată.

Datele organizațiilor non-guvernamentale care acordă suport la peste 3000 de femei și copii, victime ale violenței anual, precum și datele Biroului Național de Statistică și Studiului OSCE „Securitatea și bunăstarea femeilor”, denotă că fiecare a 4-a femeie din mediul urban și fiecare a 3-a din mediul rural, a trecut printr-o formă de violență pe parcursul vieții.
În anul 2018 – opt femei, iar înprimele opt luni ale anului 2019, cinci femei au fost omorâte deun membru al familiei, iar alte cincisprezece și, respectiv, șapte femei și-au pierdut viața ca urmare a vătămărilor corporale care le-au fost cauzate de partenerii lor de viață. De cele mai multe ori, femeile nu raportează cazurile de violență pentru că le este frică de agresor, sunt blamate că au „scos gunoiul din casă”, nu au încredere în autorități și sistemul de justiție, nu au suficiente resurse financiare și oportunități de angajare, mai ales dacă au și copii, iar serviciile de suport sunt insuficiente sau chiar lipsesc.

În acest sens, Convenția conține un șir de prevederi importante care prevăd adoptarea şi implementarea unor politici eficace, cuprinzătoare şi coordonate, susținerea organizațiilor non-guvernamentale prestatoare de servicii, asigurarea colectării de date relevante și dezagregate, promovarea schimbărilor în modelele sociale şi culturale în vederea eradicării prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi, dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin pentru femeile victime și copiii acestora, creșterea gradului de conștientizare și educație și formarea profesioniștilor, participarea sectorului privat și mass-media în prevenirea și combaterea violenței, etc.;

Menționăm că Convenția de la Istanbul a fost semnată la 6 februarie 2017 dar pînă în prezent ratificarea acesteia este tergiversată, chiar dacă reprezentanții Guvernului și Parlamentului și-au asumat de nenumărate ori un angajament public în acest sens. Agenda de asociere din Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE prevede expres ratificarea Convenției de la Istanbul, acest obiectiv fiind inclus și în mai multe documente de politici naționale, Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2018–2022 (Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018), Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și Planul de acțiuni 2018 (Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018). În acest sens, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile responsabile au elaborat proiecte de legi care vizează ajustarea legislației naționale la prevederile Convenției pentru a asigura conformitatea acesteia cu cele mai bune practici și standarde internționale în domeniu.

Rămânem la dispoziție pentru clarificări și dialog!

Lista nominală a organizațiilor (în continuare deschisă pentru semnare):

 • Centrul de Drept al Femeilor
 • Centrul Internaționla „La Strada”
 • Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii „Memoria”
 • Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
 • Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor (CAP)
 • Asociația Obștească „Stimul”
 • Asociația Obștească Promo – LEX
 • Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”
 • Asociația Obștească Centrul pentru Tineri „Dacia”
 • Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro Familia”
 • Asociația Obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”
 • Centrul maternal „Ariadna”
 • Centrul Maternal „Pro-Femina”
 • Asociația Obștească „Interaction”
 • A. O. „Femeia Modernă” (Orhei)
 • A. O. ”Mildava” (Nisporeni)
 • A. O. Vocea Femeilor Rome ”ROMANO ALAV”
 • A. O.”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”
 • A. O.”Gender-Centru”
 • A. O.”Institutul de Rezolvare a Conflictelor”
 • A. O. Femeia pentru Viitor (Ungheni)
 • A. O. Onoare și Drepturile Femeii Contemporane (Bălți)
 • Alina Andronache
 • Ana Gurău
 • Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova-AFAM
 • Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 • Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 • Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”
 • Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
 • Clubul Politic al Femeilor 50/50
 • Fundația Est-Europeană
 • Galina Precup
 • Georgeta Carasiucenco
 • Grupul de Inițiative Feministe din Moldova
 • Marina Zarija
 • Nata Scobioală
 • Olga Nicolenco
 • Tatiana Kebak
 • AO ”Femeia pentru Societate Contemporană”
 • AO ”AFINA” (Bălți)
 • AO Asociația pentru drepturile omului LEX XII
 • Nina Lozinschi, Secretara Generală a PEG
 • Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale
 • Natalia Rezneac
 • Alina Cebotari
 • Veronica Teleucă

Scrie un comentariu