Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului ”Promovarea egalității de gen în Republica Moldova” și pentru o informare calitativă cu privire domeniul egalității de gen  A.O. Gender-Centru, care menține Secretariatul Platformei pentru Egalitate de Gen anunță concursul pentru selectarea unui grup de experți /experte în domeniului egalității de gen. La concursul de selecție pot să aplice persoane fizice și persoane juridice.

I. Expertă/expert care va organiza trei dezbateri publice  referitor la problema egalităţii de gen cu participarea cultelor religioase, liderii organizațiilor de tineret a partidelor politice, reprezentanți ai mass-media.

Responsabilități specifice:

 1. Elaborarea conceptului pentru fiecare dezbatere în parte;
 2. Elaborarea scenariilor detaliate ale evenimentelor;
 3. Formularea și distribuirea invitațiilor pentru presă;
 4. Elaborarea comunicatelor de presă pentru fiecare dezbatere publică;
 5. Organizarea dezbaterilor publice și va asigura prezența largă a presei pe durata evenimentul.
 6. La finele fiecărui eveniment, va asigura transmiterea live și o acoperire mediatică de minim 10 surse media pentru fiecare dezbatere.  Mai multe detalii vedeți AICI.

II. Expertă/expert care va elabora un raport privind respectarea cotei de gen de către partidele politice

Responsabilități specifice:

 1. Elaborarea metodologiei de analiză;
 2. Elaborarea ghidului de interviu privind respecatarea cotei de gen de către partidelor politice din teritoriu și la nivel central;
 3. Colectrea datelor primare în procesul de intervievare a reprezentanților partidelor politice
 4. Elaborarea raportului intermediar de analiză;
 5. Elaborarea raportului final de analiză;
 6. Elaborarea prezentări PowerPoint a raportului;
 7. Participarea la conferința de presă de prezentare a raportului. Maimulte detalii vedeți AICI.

III.Expertă/expert în advocacay– care va derula campania de advocacy/comunicare cu pertenerii Platformei și factorii de decizie.

Responsabilități principale:

 1. Monitorizarea domeniilor de interes a Platformei pentru Egalitate de Gen
 2. Derularea campaniei de advocacy/comunicare cu partenerii Platformei pentru Egalitate de Gen
 3. Organizarea a cel puţin a 6 întâlniri cu decidenții pentru adoptarea legislativă sau voluntară a prevederilor de plasament (implementarea de facto a cotei de 40%)
 4. Presiune sporită asupra liderilor partidelor politice de a adopta măsuri temporare speciale pentru asigurarea de facto a egalităţii de gen. Mai multe detalii vedeți AICI

IV.Exertă/expert care va elabora un glosar cu termenii specifici ai domeniului egalității de gen

Responsabilități specifice:

 1. Selectarea termenilor și descrierea acestora într-un limbaj accesibil;
 2. Selecatarea imaginelor reprezentative pentru termenii selectați
 3. Selectarea a cel puțin 10 termeni pe subiectul declarații, mesaje, publicitate sexiste pentru a fi transmise caricaturistului.
 4. Elaborarea Glosarului intermediar;
 5. Machetarea, aranjarea în format final pentru publicarea Glosarului;
 6. Elaborarea Glosarului final;
 7. Participarea la expozițiile de prezentare a Glosarului. Mai multe detalii AICI.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  inclus în termenii de referință.

Persoană de contact: Nina Lozinschi, e-mail: secretariat.platformadegen@gmail.com Valentina Bodrug-Lungu e-mail valbodrug@mail.ru

Proiectul ”Promovarea egalității de gen în Republica Moldova” este realizat  cu sprijinul financiar acordat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene.

 

Scrie un comentariu