Anunț

Reprezentanți/te ai mass-media, jurnaliști/te, comunicatori/toare din instituții publice sunt invitați/te să participe la Atelierul de lucru la tema ”Mass-media și Agenda ”Femeile, Pacea și Securitatea”.

Scopul atelierului este familiarizarea reprezentanților/reprezentantelor mass-media din diferite regiuni ale Republicii Moldova și a comunicatorilor/oarelor din cadrul instituțiilor publice cu aspectele legate de implementarea Rezoluției 1325 și, anume, accentuarea corectă în conținutul mediatic a  dimensiunii de gen și implicării femeilor în procesele de pace și securitate.

Atelierul de lucru ”Mass-media și Agenda ”Femeile, Pacea și Securitatea” se va desfășura în perioada 18-19 septembrie 2020, în apropierea Chișinăului. Locația va asigura măsuri de protecție privind COVID-19, oferind participanților/telor un mediu sigur pe toată perioada desfășurării trainingului.

Participarea la Atelierul de lucru la tema ”Mass-media și Agenda ”Femeile, Pacea și Securitatea” este gratuită. Persoanele selectate vor primi tot ce este necesar în timpul evenimentului.

Obiectivele atelierului de lucru:

  • Fortificarea cunoștințelor cu privire la rezoluțiile în domeniul ”Femeile, Pacea și Securitatea”; politicile regionale conexe în rândul reprezentanților/reprezentantelor mass-media; realizarea Planului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova.

  • Dezvoltarea abilităților reprezentanților/reprezentantelor mass-media în vederea elucidării din perspectivă de gen a subiectelor privind implicarea femeilor în conflictele armate, consolidarea păcii și procesele de luare a deciziilor;

  • Promovarea interesului în rândul reprezentanților/reprezentantelor mass-media față de mediatizarea activă a rezoluțiilor 1325, 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU și a rezoluțiilor de sprijin în domeniul ”Femeile, Pacea și Securitatea”.

Participanții/participantele la atelierul de lucru vor avea posibilitatea să prezinte produse mediatice privind ”Femeile, Pacea și Securitatea” la un concurs, în urma căruia câștigătorii/ele vor avea oportunități de participare la evenimente internaționale la subiectul dat. Materialele prezentate la concurs vor fi diseminate pe scară largă la nivel național și local.

Organizatori și parteneri: Atelierul de lucru este organizat de Gender-Centru în parteneriat cu Biroul Politici pentru Reintegrare, UN Women, The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), cu suportul Agenției de Dezvoltare Austriacă (ADA)

Pentru a participa la Atelierul de lucru Mass-media și Agenda ”Femeile, Pacea și Securitatea”, vă rugăm să completați formularul de înregistrare accesând linkul AICI până la data de 13 septembrie 2020, ora 24.00.

Pentru informații suplimentare privind atelierul de lucru contactați Nina Lozinschi, coordonatoare de proiect. Telefon: 069215456, e-mail: lozinschin@gmail.com

Scrie un comentariu