In data de 26 decembrie 2019, membrele şi memebrii Platformei pentru Egalitate de Gen s-au întrunit in cadrul adunării generale anale. In cadrul şedinţei membrele şi membrii  Biroului Permanent mandatul V:Olga Bîtcă, Președinta PEG;Cornelia Călin, Vicepreședinta PEG; Ana Gurău, GIFM;  Alina Andronache, CPD; Valentina Bodrug-Lungu, Gender-Centru; Loretta Handarbura, CPF 50/50 Vitalie Meșter, CDPD au prezentat succinct experienţa si produsele la care s-au implicat in timpul mandatului.

80524750_516472298973530_7872824299386568704_n

Nina Lozinschi, Secretara Generală a venit cu completări ce ţine de activităţile PEG pe parcursul anului 2019. La sfârşit de an 2019 reţeaua  PEG intruneste 29 de membri/re, dintre care  21 de organizaţii şi 8 persoane fizice. In anul 2019 2 membre-persoane fizice si-au retras statutul de membră a PEG.

Printre rezultatele din anul 2019 au fost menţionate:

 • Campanie de informare privind Violenţa Impotriva Femeilor în Alegeri, care cuprinde:5 mese de dialog cu reprezentantele diferitor partite politice ; Raport de cartografiere a violentei şi sexismului impotriva femeilor în alegeri; Raport de monitorizare a VIFA in alegerile locale generale din 2019(AFSC), 5 conferinţe de presă privind sexismul şi VIFA în spatiul publie, 2 banere informaţionale privind VIFA.
 • 8 documente de poziţie,
 • Eveniment de dialog privind conciliereaviții de familie cu cea profesională ,
 • Eveniment de dialog societatea civila și Cancelaria de stata privind implimenatrea ODD-lor din perspectiva de gen
 • Participarea reprezentantelor PEG la  subregional Consultations on Beijing +25, septembrie 4-5 2019
 • Grup de 5 persoane reprezentante a PEG au participat la Intrunirea de revizuirea a Plaformei de la Beijing+25;
 • Elaborarea  document de poziție privind realizările si provocările pe cele 12 capitole a Platformei de la Beijing.
 • Organizarea  vizitei de studii Stuttgart, Germania- Schimb de bune practici privind mecanizme de asigurarea egalității de gen.

80285758_2832915596729999_4220607663915925504_n

In cadrul adunării generale a fost aleasă componenţa Biroului Permanent mandatul VI :

 1. Ana Gurău, Reprezentantă a Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova
 2. Andriana Zaslaveț, CRVT ”Memoria”
 3. Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştească Promo-LEX
 4. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
 5. Olga Bîtcă, Centru de Resure în Drepturile Omului
 6. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a AO Gender-Centru
 7. Veronica Lupu, Președintă a AO ”Femeia pentru Societatea Contemporană”

Au fost prezentat  Planul Strategic al PEG pentru perioada 2020-2024 la care s-a lucrat in echipa ultimele 3 luni. A fost menţionat ca organizaţiile membre să isi include numele in cadrul activitatilor la care ar dori sa participe.

Scrie un comentariu