Organizațiile membre ale Platformei civice „Chișinăul accesibil pentru Toți” au lansat recent o inițiativă privind stoparea instalării semisferelor de beton (bolarzi) pe căile pietonale din mun. Chișinău, care nu sunt conforme normativelor în vigoare. În acest sens, organizațiile au inițiat un proces în instanța de judecată privind atragerea la răspundere a instituțiilor și funcționarilor responsabili de instalarea unor bolarzi pe trotuare și în alte spații pietonale, care se fac cu încălcarea standardelor în construcție și creează pericole de accidentare pentru persoanele cu mobilitate redusă: persoanele cu dizabilități locomotorii și de văz, persoanele în etate, părinții cu copii de vârsta între 0-3,4 ani care se deplasează cu ajutorul cărucioarelor.

Platforma civică „Chișinăul accesibil pentru Toți” salută faptul că autoritățile municipale și-au propus să renoveze trotuarele din oraș, conform standardelor de accesibilitate, și să „elibereze” aleile pietonale de mașinile parcate, oferind spațiu pentru deplasarea pietonilor. În același timp, reprezentanții societății civile constată, cu regret, că plasarea semisferelor de beton pe trotuare, la trecerile de pietoni și în alte spații pietonale nu este conformă cu normele în vigoare (fiind de înălțime mică și contrast vizual slab), sporind incidența potențialelor accidentări ale persoanelor cu mobilitate redusă.

Deși, inițial, un grup de organizații ale societății civile au prezentat administrației mun. Chișinău modele de bolarzi, conform normativelor în vigoare, iar autoritățile au  asigurat că vor întreprinde măsurile necesare pentru înlocuirea semisferelor din beton deja amplasate, cu modele standardizate, constatăm, cu regret, că acțiunile  așteptate nu au survenit.

Prin intermediul acestui Apel dorim să sensibilizăm societatea, autoritățile publice și reprezentanții mass-media privind necesitatea eliminării semisferelor de beton de pe căile pietonale și renovarea pasajelor subterane, care să asigure accesul liber, neîngrădit pentru toți pietonii, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă: persoane cu dizabilități locomotorii și de văz, persoane în etate, părinți cu copii  cu vârsta între 0-3,4 ani care se deplasează cu ajutorul cărucioarelor.

Pornind de la cele expuse mai sus, organizațiile semnatare ale acestui Apel public solicită autorităților:

 1. Retragerea semisferelor de beton (bolarzi) de pe căile pietonale, care nu corespund standardelor în vigoare. În cazurile când situația cere anumite îngrădiri în zonele pietonale, să fie instalați bolarzi sau mobilier stradal care corespund normativelor naționale;
 2. Asigurarea de către autorități a accesibilității pasajelor subterane. În cazul în care acest lucru nu este posibil, să fie amenajate treceri pietonale la nivelul solului. De asemenea, să fie eliminate indicatoarele de informare despre accesibilitatea pasajelor pietonale, care au fost renovate recent de autorități, dar nu sunt accesibile (Ex.: pasajele subterane din preajma centrelor comerciale MallDova, Soiuz etc.). Prezența indicatoarelor în pasajele respective induc în eroare și discriminează persoanele cu dizabilități și, de asemenea, creează o imagine falsă în societate despre standardele de accesibilitate;
 3. Întreprinderea măsurilor prompte pentru accesibilizarea orașului, inclusiv și prin apelarea la suportul organizațiilor societății civile, expertiza și evaluarea obiectelor în pregătire pentru renovare precum și la darea în exploatare a obiectelor și spațiilor publice;
 4. Utilizarea eficientă a resurselor financiare publice pentru renovarea și repararea spațiilor publice și trecerilor subterane, cu respectarea standardelor de construcții privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și a procedurilor de verificare și control la toate etapele. Altfel, costurile pentru corectarea lucrărilor efectuate de renovare nu sunt justificate;
 5. Elaborarea de autoritățile municipale a Planului de acțiuni privind accesibilizarea mun. Chișinău și consultarea acestuia cu organizațiile societății civile;
 6. Crearea Consiliului Consultativ de Accesibilitate pe lângă Primarul Municipiului Chișinău.

Cu respect,

Semnatarii Apelului Public

 1. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (51 organizații ale societății civile)
 2. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (51 OSC)
 3. Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (14 OSC)
 4. Platforma pentru Egalitate de Gen (34 OSC)
 5. AO ”Copil Comunitate Familie” (CCF Moldova)
 6. AO ”Viață fără leucemie”
 7. AO ”Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului” (CIDDC)
 8. O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini
 9. AO „Parteneriate pentru fiecare copil”
 10. AO „Generația Mea”
 11. AO ”Centrul International LA STRADA”
 12. Programul Educational Pas cu Pas
 13. AO ”CONCORDIA. Proiecte sociale”
 14. AO ”Tinerii pentru Cristos Moldova”
 15. AO ”AVE Copiii”

 

Scrie un comentariu