Reprezentante ale autorităților publice locale, consiliere, reprezentante ale societății civile, mediului de afaceri și mass-media din raionul Edineț și Ocnița s-au întrunit recent  în format on-line, în cadrul Atelierului de lucru cu genericul: „Femeia: putere, ambiție, profesionalism”, eveniment organizat de Platforma pentru Egalitate de Gen, în parteneriat cu Asociația Obștească „Clubul Politic al Femeilor 50/50” și Asociația Obștească a Femeilor or. Ocnița „IUNONA”.

Atelierul s-a axat pe următoarele obiective:

  • Consolidarea comunicării dintre administrația publică locală, societatea civilă și mediul de afaceri;
  • Abilitățile manifestate de primarele din raionul Edineț și Ocnița în perioada pandemiei Covid-19;
  • Identificarea soluțiilor pentru depășirea problemelor cu care se confruntă femeia-antreprenoare și femeile vulnerabile.

Totodată, evenimentul a avut scopul de a extinde promovarea egalității de gen și a participării echilibrate a femeilor în procplatformaesul decizional în raionul Ocnița prin intermediul Asociației Obștești a femeilor or. Ocnița „IUNONA”.

În cadrul atelierului de lucru participantele au fost informate despre aspectele și cadrul normativ al dimensiunii de gen și egalitatea de șanse. Despre oportunităţile de colaborarea şi solidaritate în promovarea egalităţii de gen, sub umbrela reţelei Platforma pentru Egalitate de Gen a femeilor lidere din sfera politică, societatea civilă şi mediul de afaceri.  Au fost prezentate rezultatele studiului ” PERCEPȚIILE RECIPROCE ALE FEMEILOR DIN SFERA POLITICĂ ȘI A CELOR DIN SOCIETATEA CIVILĂ”.poye2

rodica_club-2 rodica_club

Cu o relatare amplă asupra prejudecăților despre femeie a venit directoarea Liceului Teoretic„Vasile Topală” din s. Zăbriceni, concluzionând, că „Este nevoie de o regândire, de fapt o revoluție spiritual, o schimbare radicală a raporturilor dintre sexe.

Dna Ina Ciubotaru, primara s. Viișoara, r-nul Edineț  și dna Iraida Jitari, primara s. Sauca, rl Ocnița au relata despre activitățile efectuate în perioada pandemiei COVID-19 și au accentuat că în rezultat au avut de suferit mediul de afaceri și va fi imposibil ulterior de a miza de contribuții financiare ale agenților economici pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a localităților.

În cadrul Atelierului de lucru a participat și șefa Camerei de Comerț și Industrie, filiala Edineț, dna Inna Stanciu, care a efectuat o analiză amplă a problemelor cu care se confruntă antreprenoarele din nordul Moldovei, dânsa gestionând patru raioane: Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni. În rezultatul analizei efectuate au fost evidențiate următoarele probleme:

  • stereotipul în evaluarea  calității antreprenoreale a femeii;
  • accesibilitate limitată de creditare a afacerilor pentru femei;
  • cultuara antreprenoreală redusă, în rezultatul căreaia antreprenoarele se ciocnesc cu bariere la negocierea contractelor.

poye-3În rezultatul dialogului constructiv între participantele și expertele invitate, dna Catinca Mardarovici, directoarea executivă a Asociației Obștească „Clubul Politic al Femeilor 50/50” și dna Veronica Lupu, vicepreședinta „Platforma pentru Egalitate de Gen”, au fost identificate propuneri de soluționare, care vor fi structurate într-un demers, ce va fi înaintat către decedenți.

 

Menționăm, că această activitate s-a desfășurat în baza Planului de durabilitate a proiectului „Participare echilibrată în procesul de luare a deciziilor”, finisat la începutul anului 2020, care a fost finanțat de Guvernul Suediei și UN Women.

Rodica Chiriac, Lidera CPF 50/50 Edineț

Scrie un comentariu