În 2020 Ziua de 15 mai are ca subiect: Familiile în dezvoltare. Contextul este a 25-a aniversare a Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing; care este marcat de perioada uneia dintre cele mai provocatoare crize sociale și de sănătate la nivel mondial. Pandemia COVID-19 2020 pune accentul pe importanța investițiilor în politici sociale care protejează persoanele și familiile cele mai vulnerabile. Familiile sunt cele care suportă criza, adăpostind membrii săi, oferind grijă copiilor și în perioada aflării în afara școlii și, în același timp, susținând membrii săi în realizarea continue a responsabilităților de muncă.

În vederea celebrării Zilei Familiei de 15 mai 2020,  Platforma pentru Egalitate de Gen în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Gender-Centru a  organizat un webina cu tema: Concilierea vietii de familie cu cea profesională în contextul COVID-19.

Scopul seminarului virtual este de a reitera importanța familiei și necesitatea susținerii politicilor de conciliere a vieții de familie cu cea profesională în contextul și post-COVID-19.

Webinarul a intrunit peste 50 de participanţi şi participante din mediul academic, societatea civila şi instituţii publice.

Suntem conștienți/conștiente ca în perioada dificilă prin care trece Republica Moldova ca și alte țări ale lumii, familia are nevoie de suport ca niciodată. Abordarea constructivă cu accent pe solidaritatea și parteneriatul în familie sunt extrem de importante!

Ziua Internaţională a Familiei este marcată anual la 15 mai, în conformitate cu Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993 a Adunării Generale a ONU. Obiectivul principal al acestei zile este de a evidenţia importanţa familiilor în cadrul societăţii şi de a promova valorile majore ale familiei: dragoste, respect, egalitate, parteneriat, împărţirea responsabilităţilor casnice, prevenirea/combaterea violenţei în familie, concilierea vieții profesionale cu viața de familie, etc.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, începând cu anul 2010, pe data de 15 mai este consemnată Ziua Familiei ca sărbătoare la nivel național. Guvernul, structurile de stat, APL, organizațiile non-guvernamentale, instituțiile de învățământ şi persoanele fizice, etc. sunt încurajate să organizeze celebrarea Zilei pentru promovarea valorilor familiei.

Totodată,  importanța celebrării Zilei Internaționale a Familiei se raliază la implementarea documentelor naționale: Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni aferent, Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni aferent, Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 ș.a. documente.

pozeuntitled

Scrie un comentariu