15  noiembrie 2019

APEL

 Către:

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova

Zinaida Greceanîi, Președinta Parlamentului Republicii Moldova

Ion  Chicu, Prim-ministru Republicii Moldova

 Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie” se arată îngrijorată de componența Cabinetului de Ministri în care se regăsește doar o femeie, ministră.

Este regretabil că nu se mențin experiențele pozitive anterioare, astăzi asistând la o involuție și un dezechilibru de gen cras în componența noului Guvern.

Considerăm acest fapt ca unul nedemocratic și menit să continue subreprezentarea femeilor din Republica Moldova. Această decizie reprezintă o încălcare gravă de către Guvern a legislației Republicii Moldova (Legea nr. 71 din 14.04.2016) care garantează reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în funcții decizionale. Mai mult ca atât, este o sfidare și un regres în respectarea angajamentelor internaționale și naționale asumate cu privire la egalitatea de gen.

Numirea a doar unei femei, ministre în structura noului Guvern nicidecum nu se încadrează în acțiunea asumată.

Continuând în acest ritm de ignorare a dimensiunii de gen și a subreprezentării femeilor în funcțiile de decizie, contribuie la perpetuarea unei societăți patriarhale și la excluderea femeilor din procesele decizionale.  Inclusiv declarațiile noului Prim-ministru investit, Ion Chicu confirmă că femeile sunt profesioniste dar rolul femeilor este să muncească,  mai puțin să conducă.

În contextul celor expuse anterior și ținând cont de angajamentele naționale[2] și internațioanele ale Republicii Moldova de a promova egalitatea de gen într-o democrație participativă, insistăm ca la formarea Cabinetului de miniștri și a echipelor de conducere a ministerelor, la numirea secretarilor de stat să se respecte cota minimă de 40% de reprezentare pentru ambele sexe.

Solicităm un număr echilibrat de femei și bărbați în Guvern, astfel încât în componența acestuia să se regăsească cel puțin 4 femei cu respectarea cotei legale și în alte funcții decizionale care urmează a fi investite.

Semnatari/re:

Membrii/-ele  Platformei pentru Egalitate de Gen

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”

 

[2]  Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020.

Scrie un comentariu