Recomandările participantelor și participnaților

la masa rotundă ”Concilierea vieții de familie cu cea profesională”

din 15 mai 2019

Concilierea vieții de familie cu cea profesională reprezintã un aspect de mare interes atât pentru femei cât și pentru bãrbați. Dificultãțile cu care se confruntã femeile, mai ales mamele, în cãutarea și pãstrarea unui loc de muncã plãtit, stereotipurile prin care se perpetueazã ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum și așteptările culturale față de bărbat pentru a fi unicul întreținător de familie sunt aspecte care agraveazã inegalitățile între femei și bãrbați. Respectiv, implicarea bărbaților în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională reprezintă o problematică esențială, dar și dificilă.

Familiile monoparentale, preponderent susținute de femei, se confruntã la rândul lor cu dificultăți mai grave în împăcarea profesiei cu viața privată.

Un alt factor care trebuie luat în calcul este timpul de lucru destinat serviciului relaționat cu cel deticat activităților casnice. Or, anume femeile sunt cele care resimt mai puternic faptul cã au anumite sarcini domestic determinate, pe când bãrbații cred cã acestea se fac împreunã, ceea ce duce la valorizări diferite.

De asemenea, este foarte important dacă programul de lucru este full-time sau part-time. Aceastã chestiune, deși se resimte în toate domeniile de muncã, este trăită diferit de cei/cele care lucreazã în sectorul public față de cei/cele din sectorul privat.

Provocări:

 • adresate familiilor din polița de asigurare (familiilor cu copii/familiilor în care se îngrijesc persoane/copii cu necesitați speciale/ persoane în etate)
 • conlucrarea dintre sectorul social si cel medical privind serviciile disponibile în cazurile de asigurare a concilierii pe perioada tratamentelor pentru părinții/familiile monoparentale boli grave (TB, HIV, cancer, îngrijiri paliative)
 • flexibilitatea programelor de muncă (noțiunea timp parțial de muncă lipsește din cadrul normativ)
 • subdezvoltarea serv de îngrijire a copilului: creșe si preșcolare, sector urban si rural
 • legislație și mecanisme de asigurare medicală și socială pentru profesioniștii din profesii libere
 • instituirea serviciilor de bone
 • neinformarea populației cu privire la modalitățile de conciliere a vieții de familie cu cea profesională
 • provocări practice de plată a indemnizațiilor în contextul modificărilor operate recent cu privire la opțiuni de selectare a concediului de îngrijire a copilului pină la 3 ani pentru persoanele asigurate (intrare în vigoare 2020) = contribuțiile calculate și achitate/ așa sună norma din lege, dar noi știm că agenții economici dacă se isprăvesc cu aspectul de calculare cel de achitare este foarte fraudulos și respectiv femeile nu vor primi la timp, si nici nu va fi temei legal de stabilire din cauza neachitării acestora
 • noțiunea program complect de muncă de modificat și de inclus drumul spre și de la servici
 • coșul minim de consum calculat de BNS in baza căreia se stabilește indemnizația unica la naștere nu corespunde cu realitatea!!!!!!!!!! Costurile sunt mult mai înalte în realitate
 • necorespunderea programelor de lucru ale zilelor de sărbătoare/sâmbetelor lucrătoare a părinților cu copii cu programele de lucru al instituțiilor preșcolare
 • instituțiile de învățămînt nu oferă programe prelungite de studii pentru copii, în vederea armonizării cu programele de lucru al părinților
 • nu există a abordare inter-sistemică, holistică și complimentatoare dintre mai multe sectoare cu referire la asigurarea concilierii a vieții de familie cu cea profesională (sistemul educațional, social, medical, de cultură, sportiv)
 • o implicare slabă a sectorului privat in asigurarea concilierii a vieții de familie cu cea profesională

În acest context, participanții/tele la Masă rotundă ”Concilierea vieții de familie cu cea profesională, reprezentanți ai societății civile, sindicatelor, sectorul privat, adiministrației publice centrale vin cu următoarele recomandări către factorii de deciziei de a acționa și în continurea întru:

 1. Definirea programului parțial de lucru. Flexibilitatea programului.
 2. Diversificarea serviciilor de îngrijire a copilului creșă și grădiniță cu orar adaptat orarului de muncă a părinților. Personalizarea serviciilor.
 3. Promovarea și adoptarea pachetului legislativ privind banii preconizati pentru educarea copiilor să fie urmat de copil indifernta dacă este în sectorul privat sau de stat.
 4. Respectarea standartelor minim de calitate garantat de stat de către APL, în calitate de administrator a institutiilor preșcolare. Realizarea monitorizării respectării acestor standarte.
 5. Instituționalizarea serviciului de bon
 6. Legiferarea serviciilor educaționale și de ingrijire de tip familial.
 7. Facilități fiscale pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire și educare timpurie de tip familial.
 8. Formarea continuă standartizată a educatorilor.
 9. Asigurarea medicală și socială pentru profesioniștii liberi.
 10. Concediu de îngrijire cu program personalizat: să fie posibil de luat doar 6 luni cu tot cuantumul primit în totalitate.
 11. Modificarea bazei de calcul în sistemul de asigurări sociale pentru femeile care stau in concediu de îngrijire a copilului și le ofera dreptul la pensie
 12. Cresterea duratei concediului paternal.
 13. Informarea și abilitarea femeilor referitor la politicile, facilitatile, drepturile existente. Campanii de informare și consiliere organizate de către autorități, parteneri externi, patronate, sindicate și ONG-uri.
 14. Situația femeilor invizibile studiată și consultată separat.

 

 

Scrie un comentariu