În data de 15 mai 2019 Platforma pentru Egalitate de Gen Vă invită să participați la Masa Rotundă cu genericul ”Concilierea vieții de familie cu cea profesională”, organizată de Platforma pentru Egalitate de Gen în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii Protecție Sociale în cadrul proiectului ”Participarea echitabilă în procesul decizional”, implementat de Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50 cu suportul UN Women.

Scopul evenimentului este crearea unui spațiu de dialog în găsirea soluțiilor fezabile pentru concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Concilierea vieții de familie cu cea profesională reprezintã un aspect de mare interes atât pentru femei cât și pentru bărbați. Dificultățile cu care se confruntã femeile, mai ales mamele, în cãutarea și pãstrarea unui loc de muncã plãtit, stereotipurile prin care se perpetueazã ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum și așteptările culturale față de bărbat pentru a fi unicul întreținător de familie sunt aspecte care agraveazã inegalitățile între femei și bãrbați. Respectiv, implicarea bărbaților în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională reprezintă o problematică esențială, dar și dificilă.

Masa rotundă va avea loc pe 15 mai 2019, la ora 9.00, la Summit Event, în sala Roșie (str. Tighina 49/3).

Persoana de contact, Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen, tel. 069215456, mail: secretariat.platformadegen@gmail.md.

Scrie un comentariu