Tema premiului „Mai multe femei în societatea și economia Europei” Premiul pentru anul 2019 va recompensa inițiativele inovatoare desfășurate de organizațiile societății civile și / sau indivizi pe teritoriul UE care vizează sensibilizarea și lupta pentru egalitatea de gen în UE.

Scopul Premiului pentru societatea civilă, care se acordă anual, este de a recompensa și încuraja inițiative și realizări concrete ale organizațiilor societății civile și / sau ale persoanelor care au contribuit în mod semnificativ la promovarea identității și integrării europene.

Obiectivul său general este de a spori gradul de conștientizare a contribuției pe care organizațiile și / sau indivizii societății civile le pot aduce la crearea unei identități și cetățenie europene într-un mod care să sprijine valorile comune care susțin integrarea europeană. Premiul, care are o valoare totală de 50 000 EUR și care va fi acordat în cadrul sesiunii plenare a CESE din 11-12 decembrie 2019, este deschis organizațiilor societății civile înregistrate oficial în cadrul Uniunii Europene și care acționează la nivel european, național, regional sau local. Este, de asemenea, deschisă persoanelor fizice.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 6 septembrie 2019, ora 10:00 (CEST).

www.ec.europa.eu

Sursa: www.eesc.europa.eu

Scrie un comentariu