Pornind de la necesitatea de identificare și oferire a unui suport umanitar sensibil la dimensiunea de gen, în contextul crizei umanitare provocată de războiul din Ucraina, A.O. GENDER – CENTRU, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen, a desfășurat pe parcursul lunii august, trei Ateliere ample de instruire întitulate: „Răspunsul comunitar la criza umanitară”.

Peste 100 de participanți/te, reprezentanţi/te ai comunităţilor gazdă pentru refugiaţi: primari/re, secretari/re, asistenţi/te sociali, medici/ce, poliţişti/te de sector, reprezentanți/teai instituţiilor de învăţământ şi ai ONG-urilor locale, și-au fortificat capacitățile pentru consoldarea  rolului celulelor de criză în asigurarea securității umane la nivel comunitar. La atelierele de lucru au participat şi cetăţeni ucraineni refugiati în Moldova.

Astfel, pornind de la identificarea nevoilor refugiaților/telor, prin prisma dimensiunii de gen în acțiunile umanitare ale comunităților, expertele Gender-Centru au subliniat importanța prevenirii și soluționării cazurilor de violență în bază de gen, violență sexuală în raport cu refugiații/tele.

Totodată, în cadrul atelierelor au fost stabilite și parteneriate de lungă durată, memorandumuri de colaborare în oferirea suportului umanitar pentru refugiaţii din Ucraina şi familiile gazdă, precum și au fost oferite granturi mici pentru crearea şi consolidarea celulelor de criză pe lângă autorităţile publice locale.

20 de comunități vor primi sprijin în consolidarea instituțională, prin furnizarea de instrumente de reglementare internă, instrumente pentru identificarea nevoilor sensibile la gen, colectarea de date defalcate, precum și analizarea datelor în funcție de nevoi pentru a avea o intervenție consolidată.

Atelierele au fost desfășurate în cadrul proiectului „Acțiune umanitară feministă și localizată”, implementat de Gender-Centru în parteneriat cu Clubul Politic al Femeilor 50/50 și AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane – ODFC în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, cu susținerea UN Women, și finanțat de UN Women și Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară.

banda logo

Scrie un comentariu