PRIORITĂȚI DE REFORMĂ PENTRU ASIGURAREA EGALITĂȚII DE GEN

Apel către Parlament și Guvern cu privire la asigurarea egalității de gen

 

Către:

Zinaida Greceanîi, Președinta Parlamentului Republicii Moldova

Maia Sandu, Prim-Ministra Republicii Moldova

 Stimate Doamne,

În perioada electorală, aproximativ 50 de organizații neguvernamentale și activiști/te civici/e au adresat clasei politice un Manifest al Egalității de Gen prin care au cerut tuturor concurenților electorali să-și asume angajamente ferme și ambițioase care vor contribui la asigurarea și sporirea nivelului egalității de gen în 6 domenii importante: procesul decizional, prevenirea și combaterea violenței domestice, piața muncii, sănătate, antreprenoriat și instituții ce promovează egalitatea.

În contextul în care avem un Parlament funcțional și un Guvern instituit legal, considerăm oportun să revenim  la problema respectivă prin a Vă solicita un angajament ferm atât din partea Dvs. personal, cât și a instituțiilor pe care le conduceți de a iniția, aproba și implementa reformele menționate în Manifest.

În acest context, solicităm:

Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova să își asume realizarea tuturor recomandărilor prevăzute în Manifestul Egalității de Gen, care conține priorități de reformă  care au ca scop de a instituționaliza proceduri și mecanisme de asigurare şi promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbați în Republica Moldova, pentru anii 2019-2022.

 Parlamentul, în primele 100 de zile de mandat să realizeze următoarele:

 

 1. Formarea Comisiei pentru oportunități egale în cadrul Parlamentului. Atribuțiile comisiei vor include: (i) avizarea obligatorie a tuturor actelor legislative relevante din perspectiva impactului asupra egalității de gen; (ii) audierea anuală a tuturor autorităților centrale în ceea ce privește progresele în implementarea politicii de stat în domeniu, precum și a angajamentelor internaționale relevante pentru domeniu (CEDAW, UPR, MDG etc.); (iii) prevenirea și combaterea sexismului în activitatea parlamentară;
 2. Aprobarea în prima și în lectura finală a Legii nr. 121 care fortifică mandatul instituțional al Consiliului pentru Prevenirea Discriminării și Asigurarea Egalității cu atribuții de investigare și de sancționare, precum și introducerea noțiunilor de plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală.
 3. Modificarea Codului Electoral: (i) prin a introduce prevederi de plasament a bărbaților și femeilor pe listele de candidați, astfel încât cota procentuală să se aplice pentru fiecare decilă din lista candidaților; (ii) oferirea 10% subveţii bugetare pentru partidele politice care respectă cota procentuală de 40 %, la alegerilor locale;
 4. Modificarea Legii cu privire la Partidele Politice. Legislația aferentă finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice să fie modificată prin a reduce semnificativ (de 50 de ori) plafoanele de donații pentru partide și concurenți electorali.
 5. Transpunerea deplină a prevederilor Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de şanse şi al egalității de tratament pentru bărbați şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă.

 

 1. Guvernul, în primele 100 de zile de mandat să realizeze următoarele:

 

 1. Restabilirea activității Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbați, care va coordona cadrul instituţional şi funcţional de asigurare a şanselor egale pentru femei şi bărbaţi prin crearea unei Agenţiei guvernamentale pentru asigurarea de şanse egale între femei şi bărbaţi care va putea  realiza angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin adoptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 conform Obiectivul 5 asigurarea egalității de gen, inclusive abordarea integratoare a egalității de gen în toate cele 17 ODD;
 2. Utilizarea formelor de feminin pentru funcţiile de conducere în spaţiul public de către funcţionarii/rele publici/e din cadul Guvernului, Parlamentului[1];
 3. Adoptarea unui plan național de extindere a serviciilor de creșă şi includerea resurselor financiare în bugetul public. Astfel ca până la finele anului 2022 să crească numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între de 0-3 ani înscriși în grădinițe și creșe minim cu 50%.
 4. Interzicerea expresă și penalizarea declarațiilor sexiste și discriminatorii ale funcţionarilor publici;
 5. Revizuire și introducerea formelor și de feminin în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, alte acte normative adiacente.

 

Cu încredere în solidaritate pentru asigurarea egalității de gen,

 Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă a 30 de ONG-uri şi activişti/te civici: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Asociația Împotriva Violenței în Familie- Casa Mărioarei”, AO ”Femeia Modernă” (Orhei), AO ”Mildava” (Nisporeni), AO Vocea Femeilor Rome ”ROMANO ALAV”, AO ”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”, AO ”Gender-Centru”, AO ”Institutul de Rezolvare a Conflictelor”, AO ”Promo-Lex”, AO Femeia pentru Viitor (Ungheni), AO „Onoare și Drepturile Femeii Contemporane” (Bălți) , Alina Andronache, Ana Gurău, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova-AFAM, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Clubul  Politic al Femeilor 50/50, Diana Enachi, Galina Precup, Georgeta Carasiucenco, Grupul de Inițiative Feministe din Moldova, Marina Zarija, Nata Scobioală, Olga Nicolenco, Tatiana Kebak, AO ”Femei pentru Societatea Contemporană”, AO ”AFINA” (Bălți), Aocia’ia pentru Drepturile Omului LEX XXI.

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie  AO ”Gender – Centru”; Asociația împotriva Violenței „Casa Mărioarei”; AO „Promo-Lex”; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria,AO Centrul de Drept al Femeilor;  AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”Dacia”; AO „Onoarea şi Dreptul Femeilor Contemporane”; AO Centrul Psihosocial ”Vulcănești,”; AO „ Stimul”, Ocnița; Centrul Psihosocial ”Vulcănești”.

[1] Recunoasterea de către Academia franceze a dreptului a utiliza forma feminin a profesie http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-fonctions-grades-ou-titres-mise-au-point-de-lacademie

Adoptarea termenului de ambasadoare pentru fucşiile diplomatice deţinute de femei, de către ONU https://www.genderchampions.com/news/livre-bleu-onu-les-titres-diplomatiques-en-francais-seront-feminises

Scrie un comentariu