Astăzi, 10 decembrie – ziua internațională a drepturilor omului, ziua când statele reconfirmă angajamentele asumate la acest capitol. Totodată, în ziua de 10 decembrie, convențional este marcată finalizarea Campaniei mondiale ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, fiind asigurată conexiunea dintre violența față de femei și drepturile omului. Rreprezentanții Parlamentului, inclusiv reprezentatele Platformei Femeilor Deputate, Fuvernului, societății civile, membri ai Coaliției Naționale ”Viața fără violență” și membrii Platformei pentru Egalitate de Gen, organizațiile partenerilor de dezvoltare au participat la Masa rotundă ”10 ani împotriva violenței – realizări, provocări și prspective”.

Astfel la finele Campaniei menționate, participanții la eveniment au  discutat despre realizările și provocările în domeniul asigurării egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în bază de gen, precum și acțiunile necesare, în special având în vedere că în septembrie 2018 sunt 10 ani de la întrarea în vigoare a Legii nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și în 2018 a fost adoptată prima Strategie Națională în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen.

Experta Promo-Lex,  Lilia Potângă a menționat că, potrivit datelor statistice, au fost emise peste 4 000 de ordine de restricție și, respectiv, peste 800 de ordonanțe de protecție. De asemenea, în cadrul campaniilor de informare desfășurate de Promo-Lex împreună cu alte organizații și instituții au fost informate peste 18 000 de persoane în privința fenomenului violenței în familie.

Și directoarea Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, Rodica Moraru s-a referit la măsurile de protecție oferite victimelor violenței în familie și ale traficului de ființe umane prin acordarea asistenței medicale, juridice etc.

Participanții la discuții au sesizat, pe parcursul experienței lor, un șir de cazuri, care se repetă și care impun îmbunătățirea mecanismului de implementare a legislației și schimbarea mentalității populației în combaterea violenței.

Deputatele au solicitat autorităților responsabile să monitorizeze cu atenție implementarea legislației și să raporteze Comisiei protecție socială, sănătate și familie despre evoluțiile înregistrate și deficiențele care există.

 

Sursa: Parlament.md

Scrie un comentariu