Eticheta

politica

Browsing

Decizia Consiliului egalității, cauza nr. 266/20 PEG vs. Renato Usatîi

La 28 octombrie 2020, Primarul mun. Bălți, candidatul electoral Renato Usatîi, și-a manifestat public suspiciunile, conform  cărora presa de la Chișinău ar menaja-o pe lidera PAS, Maia Sandu și pe liderul Platfromei DA, Andrei Năstase. Declarația primarului de Bălți în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8: „Nimeni nu îl atinge pe acest mare Năstase și pe această prințesă (s.n Sandu.). Toți bat doar în mine”  – exprimă o etichetare sexistă, ironică, inadecvată contextului.

În cadrul aceleiași emisiuni, Renato Usatîi a declarat că Maia Sandu ar fi o persoană nepotrivită pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, deoarece nimeni nu ar lua-o în serios. „Toată lumea râde de Maia Sandu. În schimb de mine nu va râde nimeni, asta este diferența dintre noi. Noi avem uneori aceleași viziuni, însă metodele pe care le folosim sunt diferite”, a declarat Renato Usatîi, consolidând astfel stereotipul superiorității și credibilității masculine într-un domeniu precum politica.

Reprezentantele persoanei interesate susțin că asemenea afirmații propagă prejudecăți conform cărora femeile nu ar suficient de competente pentru a se implica în procesele decizionale și ar fi lipsite de apritudini de a face politică. Mai mult, atitudinea candidatului electoral contribuie la descurajarea femeilor de a participa activ în viața publică și politică. Asemena comportament este necesar să fie descurajat prin pârghiile legale existente.

PEG consideră că aceste afirmații sunt foarte grave fiindcă au fost făcute în campanie electorală de către un candidat împotriva altei candidate. Aceste exprimări întăresc stereotipurile pe criteriul de gen și sunt îndreptate contra participării femeilor în politică, incită la discriminarea tuturor femeilor și intoxică spațiul public.

Astfel, PEG susține că afirmațiile politicianului Renato Usatîi în adresa candidatei Maia Sandu conduc direct și indirect la perpetuarea stereotipurilor de gen, la stigmatizarea unei candidate electorale pe criterii de sex, ceea ce contravine prevederilor legale.

Reclamatul, citat legal, nu s-a prezentat la ședința de examinare a plângerii și nici nu și-a prezentat poziția.

Consiliul reamintește că, sexism, este un discurs nedorit care presupune  orice acțiuni, gesturi sau comportamente care au legătură cu sexul persoanei sau care presupun inferioritatea acesteia din cauza sexului, comise în spațiul public sau în privat și care fac conexiunea cu stereotipurile nocive legate de gen, afectând demnitatea persoanei sau creîndu-i un mediu ostil, umilitor sau degradant.

Consiliul, analizând conținutul expresiilor și contextul în care au fost spuse, notează că expresia „prințesă”, promovează idea superiorității sexului masculin și infantilizarea femeilor per ansamblu. Cât privește cea de a doua frază utilizată de reclamat, Consiliul observă că adresările vizează direct persoana politică și nu asociază sau generalizează critica adusă personal întregului grup.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 15 alin. 4 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012,

Consiliul decide:

  1. Faptele constatate reprezintă instigare la discriminare și discurs sexist;
  2. Consiliul recomandă dlui. Renato Usatîi să aducă scuze publice pentru expresia sexistă și instigatoare la discriminare prin intermediul aceleiași modalități sau mijloace prin care a fost răspândită;
  3. Reclamatul va informa Consiliul în temen de 10 zile din momentul recepționării prezentei decizii, despre măsurile planificate sau cele întreprinse în vederea executării recomandării formulate;
  4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md ;
  5. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău , str. Kiev 3.

Dați clic aici pentru a vedea Decizia din 25 ianuarie 2021 cauza nr. 266/20.