In cadrul Adunării Generale a Platformei pentru Egalitate de gen din 26 decembrie 2019, a fost aleasă componenţa Biroului Permanent mandatul VI :

  1. Ana Gurău, Reprezentantă a Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova
  2. Andriana Zaslaveț, CRVT ”Memoria”
  3. Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştească Promo-LEX
  4. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
  5. Olga Bîtcă, Centru de Resure în Drepturile Omului
  6. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a AO Gender-Centru
  7. Veronica Lupu, Președintă a AO ”Femeia pentru Societatea Contemporană”

Secretariatul Platformei pentru madatul VI va fi asigurat de către Gender-Centru, Nina Lozinschi în calitate de Secretară Generală.

Cornelia Călin a fost aleasă Preşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen iar Veronica Lupu -Vicepreşedinta pentru mandatul VI. Alegerea Preşedintei şi Vicepreşedintei au fost realizat in cadrul primei şedinţe a Biroului Permanent mandatul VI, în data de 20 ianuarie 2020.

Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen

Scrie un comentariu