Archive

PPEDG

Browsing

Institutul de Rezolvare a Conflictelor “INRECO”

Asociaţia obştească Institutul de Rezolvare a Conflictelor “INRECO” este o organizaţie apolitică, non-profit, fondată în anul 2003, pentru realizarea drepturilor civile, sociale şi culturale. Scopul general al INRECO este de a contribui la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în contextul reîntregirii teritoriale şi integrării europene prin realizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane şi soluţionare a situaţiilor de conflict.

Activitatea INRECO este orientată spre:

  1. Programe şi strategii de dezvoltare socio-economice;
  2. Dezbateri publice în diferite domenii;
  3. Oferirea consultaţiilor beneficiarilor;
  4. Cercetări, analize, instruiri;
  5. Studii de piaţă, sondaje sociologice, anchetări;
  6. Programe şi proiecte de cooperare şi colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile analogice.

THE INSTITUTE OF CONFLICT RESOLUTION „INRECO”

The Institute of Conflict Resolution „INRECO” is an apolitical non-profit founded in 2003. INRECO purpose is to contribute to socio-economic development of the country in the context of territorial reunification and European integration through the implementation of programs of human resources development and resolving conflict situations. INRECO activity is focused on programs and strategies for socio-economic development; public debates in various fields; counseling services to beneficiaries; research, analysis, training; market studies, opinion polls, surveys; programs and projects of cooperation and collaboration with other organizations and associations.

14341488_1125389667541638_1701807470_n

Nata Scobioală este activistă civică, membră a Asociației ACI HYDE PARK și a Platformei pentru Egalitate de Gen. De asemenea, din anul 2012 este reporter și editor la…

photo

Olga Nicolenco este magistră în Ştiinţe politice şi este specializată în managementul politic. Traineră în gender, comunicare și strategii electorale, comentatoare politică, prima și, deocamdată, singura femeie din…