În data de 17-19 mai 2017 a avut loc atelierul de lucru desfăşurat în contextul implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU.
La atelier au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi societăţii civile din Republica Moldova, dar şi din Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Serbia, Spania, Turcia şi Ucraina, care au ca obiectiv examinarea celor mai bune practici privind punerea în aplicare a Rezoluției 1325 la nivel naţional.

Platforma pentru Egalitate de Gen a fost reprezentată de către Vicepreședinta Valentina Bodrug-Lungu și Secretara generală, Nina Lozinschi.

????????????????????????????????????

Principalele obiective expuse în cadrul evenimentului:
– securitatea umană, acțiuni de prevenire a violenței;
– îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă pentru femei;
– reducerea violenței în familie;
– introducerea sistemelor de educație cu perspectivă de gen;
– sprijin acordat victimilor violenței in familie;
– acces sporit la servicii medicale.

În cadrul workshop-ului a fost creat Grupul de Lucru responsabil de elaborarea Planului naţional de acţiuni cu privire la implementarea documentului respectiv, al cărui coordonator este Ministerul Apărării.

????????????????????????????????????

De notat că Ministerul Apărării, în colaborare cu Institutul pentru Securitate Inclusivă (ISI) din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO) derulează, în perioada 2016-2018, proiectul „Planul naţional de acţiuni cu privire la implementarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea”.

Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, adoptată în mod unanim la 31 octombrie 2000, este una dintre cele mai importante rezoluţii ONU în domeniul păcii și al politicii de securitate.

Sursa: www.army.md

Sursa foto:  www.army.md

Scrie un comentariu