Eticheta

egalitate de gen și securitate

Browsing

Rezoluţia 1325 privind Femeile, Pacea şi Securitatea discutată în cadrul unei ședințe!

Astăzi, 24 octombrie 2016  a avut loc prima ședință dintre  Ministerul Apărării în colaborare cu Institutul pentru Securitate Inclusivă (ISI) din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO), cu reprezentanții societății civile în contextul implimentării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii.

Scopul ședinței a fost  identificarea priorităților necesare dezvoltării Planului Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, precum și discuții privind implicarea prezentă și ulterioară a fiecărei instituții/organizații în implementarea prevederilor Rezoluției 1325.

Participanții au discutat în cadrul ședinței despre  integrarea perspectivei gender în sectorul de securitate, creșterea reprezentativității femeilor şi susţinerea acestora prin educaţie, formare şi mecanisme de monitorizare şi evaluare adecvate.

Reamintim, printre obiectivele strategice a Platformei pentru Egalitate de Gen pentru anii 2016-2018 se regăsește promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare în contextul standardelor internaționale.

În 2000, Consiliul de Securitate al ONU, adoptând Rezoluţia 1325 privind Femeile, Pacea şi Securitatea, a stabilit printr-un document oficial că războiul are impact în mod direct asupra femeilor și respectiv contribuția lor la rezolvarea conflictelor și realizarea unei păci stabile este importantă. Repere legislative naționale privind asigurarea egalității de gen în RM (proiect Strategia pentru asigurarea egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2016-2020), apartenența RM la organizații internaționale precum ONU și colaborarea cu NATO și UE evidențiază necesitatea implementării Rezoluției 1325. Totodată, informăm că implementarea Rezoluţiei 1325 se regăseşte în: Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, precum și, în cadrul IPAP Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016 (Capitolul I, paragraful 1.8 Cooperarea cu alte organizaţii internaţionale, în special cu ONU) se menționează că Moldova va întreprinde acţiuni în vederea implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii şi va coopera cu Alianţa Nord-Atlantică pentru a implementa politica NATO în acest domeniu.
Acest proiect are ca scop să asiste sectorul guvernamental și asociativ în vederea creării unei strategii interinstituționale naționale, care va implementa Rezoluția 1325.
Proiectul este divizat în 4 etape si va fi implementat pe parcursul a 2 ani.