Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității oferă posibilitatea de a fundamenta deciziile examinate printr-un instrument online: Amicus Curiae

Serviciul online Amicus Curiae (prieten al instanței) pe site-ul www.egalitate.md  urmărește să devină un instrument de luptă eficient și ușor de utilizat în cazurile de discriminare examinate de Consiliu. Amicus Cariae poate lua forma unei opinii juridice, de poziție, raport sau orice alt format relevant. Acesta reprezintă o modalitate prin care persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale de profil, grupurile de advocacy sau orice alte părți interesate care nu sunt parte a cazului audiat să ofere informații nesolicitate legate de fapta de discriminare examinată de Consiliu.

 

Scrie un comentariu