La data de 11 martie 2021, a avut loc un eveniment dedicat activităților post evaluare națională voluntară, realizat sub egida Forumului Regional pentru Dezvoltare Durabilă 2021 a Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa. Discuțiile din cadrul evenimentului s-au axat pe schimbul de experiență dintre statele Europei de Est și Asiei Centrale în partea ce ține de pașii întreprinși la nivel național în vederea implementării recomandărilor din evaluările naționale voluntare privind realizarea Agendei 2030.

Scopul evenimentului a constat în dezvoltarea și consolidarea dialogului și parteneriatelor dintre reprezentanții guvernamentali și cei ai organizațiilor societății civile în partea ce vizează accelerarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, atât la nivel național, cît și regional.

Vorbitorii din cadrul panelui principal au întrunit reprezentanți guvernamentali din Republica Moldova  și Federația Rusă, precum și reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Bulgaria, Kîrgîzstan, Kazahstan, Federația Rusă și Republica Moldova. Din partea Republicii Moldova, evenimentul a avut în calitate de co-organizatori Platforma pentru Egalitate de Gen, iar doamna Valentina Bodrug-Lungu, Președinta Platformei Gender-Centru a realizat rolul de moderator al discuțiilor. În intervenția sa, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen, doamna Cornelia Calin a reiterat importanța aprobării de către autorități a politicilor orientate spre promovarea egalității de gen.

În urma dialogului, a fost stabilit că pentru accelerarea atingerii țintelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sectoarele în care s-au evidențiat provocări majore sau mai puține realizări, precum și pentru diminuarea impactului pandemiei, Guvernul Republicii Moldova în parteneriat și cu suportul Agențiilor ONU din Moldova, inițiază începînd cu 2 aprilie a.c. ciclul de evenimente: Dialog de Politici#PostVNR2020. În cadrul Dialogului de Politici#PostVNR2020, se planifică organizarea a 7 evenimente publice, la care vor participa cumulativ cca 300 persoane, reprezentanți ai Guvernului, sectorului asociativ, mediului de afaceri, mediului academic și a partenerilor de dezvoltare. Scopul acestora este identificarea soluțiilor inovatoare de politici care ar impulsiona realizarea Agendei 2030 și ar genera implementarea mai eficientă a intervențiilor necesare pentru depășirea blocajele în asigurarea dezvoltării durabile.

De asemenea, Moldova ar trebui să ia mai multe măsuri de ordin social, printre care:

  • ratificarea Convenției de la Instanbul;
  • să asigure servicii și mecanisme de ajutor  și reabilitare pentru victimele violenței domestice ;
  • eliminarea discriminării și tratamentului asupra femeilor în sistemul medical, în special când vine vorba de serviciile de obstetrică;
  • să asigure accesul femeilor  din zonele rurale la servicii de planificare a familiei și a sănătății sexuale;
  • să contibuie la incluziunea femeilor în domeniul tehnologiilor informaționale și să asigure suport femeilor în segmentul business prin atragere de fonduri și sprijinirea antreprenoarelor femei.

Evenimentul poate fi urmărit aici.

Scrie un comentariu