16 aprilie 2018                                                                                                                                                                Către:

                                                                                                          Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități

 

Poziția Platformei pentru Egalitate de Gen

cu privire la proiectul de lege nr. 41 din 21.02.2018 modificarea articolului 27 din Legea

partidelor politice nr. 294/2007.

Platforma pentru Egalitate de Gen salută continuarea procesului de perfecționare a mecanismului de promovare a femeilor în funcții publice, inclusiv elective și de a încuraja femeile să fie implicate mai activ în politică.

În contextul proiectului de lege nr. 41 din 21.02.2018 privind modificarea art. 27 din Legea partidelor politice nr.294/2007 vă remitem următoarele recomandări:

Cota procentuală din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie se va distribui după cum urmează:

  1. c) 10% – partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor parlamentare;
  2. d) 10% – partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor locale.

Adițional, sugerăm că la art. 28. Utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat, să fie adăugate următoarele prevederi:

  1. Partidele în care activează organizații ale femeilor vor delega responsabilitatea de gestionare a fondurilor respective organizațiilor de femei în mărimea nu mai mică de 80% din volumul total al fondurilor.
  2. Alocațiile de la bugetul de stat, utilizate pentru alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1) se restituie bugetului de stat în baza unei hotărâri a Curții de Conturi, în mărimea sumei utilizate contrar destinației.
  3. Primirea și utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat, inclusiv modul de utilizare a alocațiilor pentru încurajarea și promovarea femeilor se reflectă în mod distinct în evidența contabilă a partidelor politice.

Suntem deschiși pentru un dialog  în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta recomandările propuse.

Cu respect,

Membrii Platformei pentru Egalitate de Gen

 

Scrie un comentariu