Pe 20 mai, chișinăuienii vor merge să aleagă viitorul primar/ă din cei 12 candidați înscriși în cursa electorală.

Organizațiile societății civile au constat, după ce au analizat toate programele electorale ale candidaților, că în mare parte, programele electorale și angajamentele candidaților nu reflectă întru totul perspectiva și interesele tinerilor, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și perspectiva egalității de gen.

Luând în considerație cele menționate, organizațiile nonguvernamentale înaintează tuturor candidaților înscriși în cursa electorală angajamente ce ar îmbunătăți considerabil viața locuitorilor din mun. Chișinău

Astfel, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, Platforma pentru Egalitate de Gen, Coaliția Națională ”Viață fără violență în familie”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Platforma pentru Îmbătrânire Activă, înaintează 11 angajamente pentru a avea un Chișinău mai Incluziv!

Pentru un Chișinău mai Incluziv

Unsprezece angajamente pentru respectarea drepturilor omului, reducerea inegalităților și sporirea incluziunii în Municipiul Chișinău.

 1. Spații publice accesibile. Autoritățile vor adopta un program etapizat ce va stabili ținte de accesibilizare în timp util a clădirilor publice. Adoptarea programului va fi precedată de evaluarea nivelului de accesibilitate a spațiilor publice în parteneriat cu reprezentanții organizațiilor din domeniu.
 1. Transport public accesibil. Primăria va depune un efort sistematic pentru a accesibiliza transportul public (inclusiv ambulanțe și servicii taxi), iar procurarea pe viitor a mijloacelor de transport public se va face doar dacă acestea vor corespunde standardelor de accesibilitate.
 1. Suport pentru victimele violenței domestice, ce presupune dublarea serviciilor publice comprehensive (consiliere, reabilitare, adăpost, etc.) pentru această categorie de persoane.
 1. Mai multe servicii de creșă. Municipalitatea va elabora și adopta un program de extindere a serviciilor de creșă, care va permite până în anul 2021 încadrarea a cel puțin 50% din copiii cu vârsta de 0-3 ani ce vor beneficia de serviciile respective.
 1. Servicii de educație timpurie de calitate mai bună. Calitatea acestor servicii va crește, dacă condițiile muncă și remunerare a personalului didactic și auxiliar din aceste instituții se vor îmbunătăți. Adițional municipalitatea trebuie să asigure condiții de alimentare și igienă impecabile în toate instituțiile de educație.
 1. Cartiere mai sigure pentru locuitorii orașului Chișinău. Autoritățile vor intensifica colaborarea cu organele de poliție și alte structuri municipale, inclusiv cu cetățenii în vederea sporirii nivelului de siguranță și protecție în cartierele cu o incidență semnificativă de abuzuri și atacuri corporale. În acest sens, autoritățile municipale vor aproba și implementa planuri comune de siguranță care vor presupune: iluminarea adecvată pe timp de noapte, supraveghere video, intensificarea patrulelor organelor de ordine etc.
 1. Servicii adecvate pentru persoane în vârstă și celor cu dizabilități. Municipalitatea își va asuma obligația de a elabora un Program Municipal de Extindere a Serviciilor Sociale. Pe termen scurt, municipalitatea va asigura că în fiecare sector/suburbie al capitalei activează, cel puțin, un centru multifuncțional care va presta diverse servicii sociale, inclusiv și de spălătorie pentru persoane de vârstă înaintată cu venituri mici și alte categorii de populație sau va oferi tichete gratuite și/sau cu preț redus la spălătoriile existente, inclusiv cele private.
 1. Consolidarea infrastructurii sectorului de tineret, în special a centrelor de tineret și a spațiilor cu destinație similară. Dezvoltarea unei rețele bine consolidate, conectată la rețeaua națională de centre de tineret (inclusiv a celor parte a Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), accesibilă domeniului asociativ de tineret în mod gratuit și bine dotată, este un minim necesar pentru încurajarea și susținerea sectorului de tineret din mun. Chișinău. Aceasta trebuie să devină o prioritate pentru APL.
 1. Dublarea numărului de secțiilor de recuperare și reabilitare pentru persoanele din toate categoriile social vulnerabile.
 1. Alocarea din bugetul municipal a fondurilor pentru acoperirea cererii mari de asistenți personali și de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Pentru anul 2018 CNAM a alocat fonduri pentru Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu” care acoperă doar sectoarele Buiucani și Ciocana, parțial sectorul Rîșcani cu doar 120 vizite. Deloc acoperite rămân a fi sectoarele Centru, Botanica și suburbiile. Resursele alocate pentru serviciul „asistenţă personală” sunt insuficiente pentru a face faţă necesităţilor stringente cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi severe.
 2. O Primărie mai inclusivă. Municipalitatea se va angaja să adapteze rezonabil spațiile de muncă pentru a permite mai multor persoane cu dizabilități să activeze în cadrul acesteia. Adoptarea bugetului, programului de urbanism, programelor de dezvoltare și de infrastructură va fi posibilă doar după examinarea impactului acestora asupra cel mai vulnerabile grupuri din cadrul urbei și consultarea plenară a acestora.

Angajamentele înaintate reflectă soluții pentru problemele reale cu care se confruntă locuitorii capitalei.

Lista angajamentelor a fost expediată tuturor candidaților înregistrați în cursa electorală pentru funcția de primar/ă general al capitalei.  După scrutinul electoral, angajamentele vor fi expediate primarului general al mun. Chișinău

Reamintim, Documentul este elaborat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, Platforma pentru Egalitate de Gen, Coaliția Națională ”Viață fără violență în familie”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Platforma pentru Îmbătrânire Activă în cadrul proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și Guvernul Suediei.

Pentru a vizualiza Conferința de Presă accesați AICI.

Sursa foto: www.ipn.md

Scrie un comentariu