Русская версия ниже

DESPRE NOI

Platforma pentru Egalitate de Gen, în parteneriat cu IREX Europe și GENDERDOC-M  implementează proiectul „Moldova Împotriva  Discriminării”, cu suportul financiar al Uniunii Europei. Proiectul implementează o inițiativă care vizează sprijinirea și consolidarea competențelor de leadership ale femeilor tinere care promovează drepturile femeilor. 

Ca parte a inițiativei în curs de desfășurare, vă invităm să participați la Academia de Liderism Feminin care își îndrumă activitățile în vederea protejării drepturilor femeilor și ale fetelor.

DESPRE OPORTUNITATE

Scopul Academiei Naționale de Liderism Feminin este de a spori vizibilitatea și participarea tinerelor activiste pentru drepturile omului în viața publică. Participantele la Academia Națională de Liderism Feminin vor fi în măsură să aprofundeze cunoștințele lor în domeniul drepturilor omului, egalitatea de gen și discriminarea de gen. 

Participantele la Academie vor putea afla mai multe despre strategiile de comunicare, premizele pentru campanii de promovare de succes, scrierea propunerilor de proiecte, vor putea să înțeleagă mecanismele de influență asupra procesului decizional și cooperarea cu agențiile guvernamentale. Vor avea și posibilitatea de a se întâlni cu lidere și activiste care împărtășesc poveștile lor de succes și exemple de advocacy eficiente pentru femei și fete.

Academia Natională de Liderism Feminin se va desfășura în două etape. Prima etapă va fi o pregătire intensivă de două zile, iar a doua etapă, câteva luni mai târziu, va fi o sesiune de follow-up pentru ateliere și împărtășirea lecțiilor învățate.

Pentru activistele care participă la Academia de Liderism, va fi oferită o oportunitate de a participa la concursul pentru granturi mici și de a primi finanțare pe bază de concurs pentru a implementa un proiect de utilizare în practică a competențelor dobândite în cadrul Academiei. Academia va include sesiuni de instruire, mentorat și implicarea individuală a participantelor. Limba de comunicare  în cadrul academiei română și rusă.

Academia Națională de Liderism Feminin se va desfășura în apropirea orașului Chișinău. Locația desfășurării Academiei va asigura măsuri de protecție privind COVID-19, oferind participantelor un mediu sigur și protejat pe toată perioada desfășurării Academiei.

Academie de Liderism Feminin va avea loc pe 28 și 29 august 2020, dar în funcție de evoluția situație epidimologice, organizatorii își rezervă dreptul de a amâna desfășurarea activităților.

Criterii de eligibilitate:

  • femei/fete ce apără drepturile omului/drepturilor femeilor;
  • femei/fete cu experiență într-o mișcare a drepturilor omului de cel mult 2 ani; 
  • femei/fete care au potențialul de a deveni lideră sau de a susține ferm drepturile femeilor în comunitatea sau organizația lor;
  • Disponibilitatea de adaptare la schimbările perioadei de desfășurare a academiei;
  • Angajament de particparea la sesiune de follow-up.

Încurajăm să participe  activistele LGBTI, reprezentantele minorităților etnice, femeile cu dizabilități și femeile HIV pozitive.

Participarea la Academie este gratuită, participantele selectate vor primi tot ce este necesar în timpul evenimentelor.

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere accesând linkul sau, expediați formularul completat prin e-mail la adresa secretariat.platformadegen@gmail.com  până la data de 15 august 2020.

Pentru informații suplimentare despre participarea la concurs, persoana de contact Nina Lozinschi, telefon:  069215456 

IMPORTANT 

Echipa proiectului va asigura la maximum o comunicare sigură cu participantele. 

RU

Приглашение на участие в Академии лидерства для молодых правозащитниц

ПРО НАС 

Платформа Гендерного Равенства в партнерстве с IREX Европа и ГЕНДЕРДОК-М реализует проект «Молдова против дискриминации» при финансовой поддержке Европейского Союза. Эта инициатива направленная на поддержку и укрепление лидерских навыков молодых женщин, которые продвигают права женщин.

В рамках текущей инициативы мы приглашаем вас принять участие в Академии Женского Лидерства, которая руководит своей деятельностью по защите прав женщин и девочек.

О возможности

Целью Национальной Академии Женского лидерства является повышение осведомленности и участия молодых правозащитниц в общественной жизни. Участницы Академий смогут углубить свои знания в области прав человека, гендерного равенства и гендерной дискриминации.

Участницы Академий смогут больше узнать о коммуникативных стратегиях, предпосылках успешных рекламных кампаний, написаний проектных предложений, смогут понять механизмы влияния на процесс принятия решений и сотрудничество с государственными органами. У них также будет возможность встретиться с лидерами и активистами, которые поделятся своими историями успеха и примерами эффективной адвокации для женщин и девочек.

Национальная Академия Женского Лидерства пройдет в два этапа. Первый этап будет интенсивным двухдневным обучением, а второй этап, через несколько месяцев, будет последующей сессией для семинаров и обмена извлеченными уроками.

Активисткам, участвующими в Академии Лидерства, будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе на получение небольших грантов и получить финансирование на конкурсной основе для реализации проекта по применению навыков, приобретенных в Академии.

Академия будет включать в себя тренинги, наставничество и индивидуальное участие девушек. Языки общения будут румынский и русский.

Национальная Академия Женского Лидерства будет проходить недалеко от города Кишинева. Местоположение Академии обеспечит защитные меры для COVID-19, предоставляя участницам безопасную среду на всей территории Академии.

Академия женского лидерства пройдет 28 и 29 августа 2020 года, но в зависимости от развития эпидемиологической ситуации организаторы оставляют за собой право отложить мероприятия.

Мы приглашаем подаваться для участия в конкурсе лиц, которые:

  • идентифицируют себя женщинами, включая транс-женщин, гендерквир и небинарних лиц, которые идентифицируют себя в большей степени женщинами защищают права человека/права женщин;
  • женщины/девочки с опытом работы в правозащитном движении до 2 лет;
  • женщины/девочки, которые могут стать лидерами или решительно поддержать права женщин в своей общине или организации;
  • Наличие, чтобы приспособиться к изменениям в период академии;
  • Обязательство участвовать в последующей сессии.

Мы поощряем участие ЛГБТИ активисток, представительниц этнических меньшинств, женщин-инвалидов и ВИЧ-инфицированных женщин.

Участие в Академии бесплатное, отобранные участницы получат все необходимое во время мероприятий.

Для участия в конкурсе, пожалуйста, заполните форму заявки, перейдя по ссылке или отправьте заполненную форму по электронной почте на адрес secretariat.platformadegen@gmail.com до 15 августа 2020 года.

За дополнительной информацией об участии в конкурсе обращайтесь к Нине Лозински, тел. 069215456.

ВАЖНО

Команда проекта обеспечит максимально безопасное общение с участницами.

 

Scrie un comentariu