UN Women și PNUD Moldova va lansa, mâine, Ghidul „Limbajul nonsexist: repere conceptuale și recomandări practice”, elaborat de către Loretta Handrabura, Alexandra Gherasim și Marin Butuc. Evenimentul se va începe la ora 14.30 în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare, nr. 148.

Limbajul sexist include, așadar, termeni şi expresii care jignesc sau trivializează fie femeile, fie bărbaţii, după caz (încadrarea indivizilor în categorii pe baza stereotipurilor, folosirea de etichete jignitoare, umor deplasat, folosirea cuvintelor care exclud).

Ghidul vine cu explicații științifice privind posibilitatea și necesitatea evitării limbajului sexist, precum și utilizării formelor de feminin pentru funcții și profesii. Pe lângă altele, lucrarea în cauză prezintă corespondentele

feminine/masculine, în conformitate cu trei dicționare, pentru formele de masculin/feminin ale funcțiilor și profesiilor din Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, grupele majore 1-3.

Limbaj sexist

„Actualmente, egalitatea de gen, precum şi eliminarea tuturor formelor de discriminare (la nivel de relaţii și nevoi de gen, de discurs public ş.a.), reprezintă obiectivul societăților democratice și/sau al celor ce tind spre acest statut, deoarece egalitatea de gen presupune crearea unui cadru cu „aceleași oportunităţi, drepturi și obligaţii pentru femei și bărbaţi, în care diferenţele dintre femei și bărbaţi să fie abordate altfel”, se spune în ghid.

Potrivit Ghidului, trebuie să eliminăm așa mărci ale limbajului sexist ca:

# folosirea generalizărilor și a termenilor cu caracter absolut: „fetițele preferă să se joace cu păpușile, iar băieții cu mașinile…”;

# pluralul masculin înglobant: „stimați participanți, jurnaliști!”, „dragi studenți, elevi!”, „stimați deputați, concetățeni!”;

# utilizarea de apelative stereotipice, eufemistice, peiorative, de diminutive sau de forme excesiv de politicoase: „stimată şi frumoasă doamnă”, „Mămicile au dat buluc la recalcularea indemnizației de creștere a copilului”.

Totodată, dicționarele explicative par să fie făcute pentru a da definiții denigratoare femeilor, și mai puțin bărbaților.

Astfel, printre sinonimele femeii găsim termene ca „muiere, nevastă, femeie de serviciu, servitoare, femeie de stradă, prostitituată, femeie publică, cocotă, târfă, curvă.

Iar la sinonime ale cuvântului bărbat găsim cuvinte precum brav, curajos, cutezător, dârz, inimos, îndrăzneț, neînfricat, semeț sau viteaz.

Dacă te-a interesat acest Ghid, atunci ești liber/-ă să-l descarci de AICI.

Sursa: www.diez.md

Scrie un comentariu