Femeile au jucat întotdeauna un rol esențial în construirea păcii și în dezvoltarea comunităților din care vin, aducând contribuții semnificative în promovarea valorilor fundamentale și în abordarea provocărilor sociale. Gender-Centru îmbrățișează acest spirit și s-a angajat să încurajeze și să susțină femeile care se implică în aceste eforturi de transformare pozitivă, continuând proiectul „Acțiune Umanitară Feministă și Localizată”. Prin intermediul acestui proiect ne propunem să oferim suport financiar și logistic pentru inițiativele femeilor care conștientizează valoarea adusă de pace în comunitățile lor.

infographic Beneficiare de minigrant

**Un Concurs de Mini-Granturi pentru Susținerea Inițiativelor Locale**

În luna iunie a acestui an, Gender-Centru a lansat un concurs de mini-granturi în cadrul proiectului „Acțiune Umanitară Feministă și Localizată”, cu scopul de a identifica și sprijini inițiativele inovatoare și promițătoare ale femeilor care contribuie la promovarea păcii în propriile lor comunități. În total, 20 de femei excepționale din diverse regiuni ale țării au fost selectate ca beneficiare ale acestor granturi, iar în colaborare cu organizații neguvernamentale locale, începând cu luna august, ele implementează proiecte cu impact semnificativ în propriile lor zone, pe parcursul a trei luni.

**Diverse Activități pentru O Pacea Durabilă**

Aceste femei remarcabile au inițiat o varietate de proiecte menite să abordeze aspecte critice ale dezvoltării comunitare, să promoveze egalitatea de gen și să aducă schimbări pozitive în societate. Printre activitățile propuse se numără:

  1. Dezvoltarea abilităților de viață și educație pentru tinerii/tinerele care au părăsit domiciliul, în vederea dobândirii independenței financiare și a competențelor necesare pentru o viață productivă.
  2. Sensibilizarea femeilor cu privire la discriminarea și violența în familie și impactul asupra sănătății psihice și fizice a victimelor și a copiilor implicați.
  3. Workshop-uri și training-uri pentru participante referitoare la activitățile Inspectoratului General al Poliției și abordarea tematicii de gen.
  4. Crearea unui mediu sigur și susținător pentru femeile care au fost victime ale violenței, prin dobândirea de abilități de autoapărare și îmbunătățirea stării psihoemoționale.
  5. Training-uri și campanii pentru facilitarea participării active a femeilor în procesul decizional și în dezvoltarea comunității locale.

Aceste inițiative vor contribui la creșterea conștientizării și implicării în rândul femeilor în problemele de dezvoltare comunitară și vor promova conceptele de egalitate de gen și non-discriminare în societatea moldovenească.

Astfel, proiectul „Acțiune Umanitară Feministă și Localizată” reprezintă un pas semnificativ spre consolidarea rolului femeilor în construirea păcii și dezvoltarea comunităților locale. Prin susținerea acestor inițiative inovatoare, organizația oferă femeilor resursele necesare pentru a-și transforma ideile în realitate și pentru a aduce schimbări pozitive în propriile lor comunități. Astfel, aceste femei devin modele de inspirație pentru generațiile viitoare și contribuie la construirea unei societăți echitabile și mai prospere.

Mini-granturile sunt oferite în cadrul proiectului „Acțiune umanitară feministă și localizată”, implementat de Gender-Centru sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen, finanțat de Guvernul Elveției și organizațiile partenere ale UN Women, prin intermediul proiectului „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare”.

 

Comentarii sunt blocate.